Lärare och personal läsåret 2018-2019

Lärarnas e-post har formen fornamn.efternamn@eduouka.fi

Kontaktuppgifter till skolkurator och -psykolog hittas här

rektorer

Sampo Backman

ledande rektor

Anna-Maria Nyman

pedagogisk rektor åk F-6

Anna Jordan

pedagogisk rektor åk 7-9, gymnasiet

lärare

Alapirtti Ilkka

klasslärare åk 3, musik

Alavahtola Ari

finska

Dahlin Hanna-Lena

speciallärare

Dahlström Jonas

klasslärare åk 1

Haapalainen Jenny

bildkonst, finska, franska

Hilli Mats

historia, religion, samhällslära, filosofi

Holappa Lea

förskollärare

Jordan Anna

engelska, livsåskådningskunskap, religion

Kylli Janne

klasslärare åk 5, gymnastik, teknisk slöjd

Lahti Mari

engelska, tyska

Latvasalo Karin

modersmål och litteratur

Majala Nina

matematik, fysik, kemi

Metsikkö Heidi

matematik, fysik

Mäntylä Päivi

klasslärare åk 2, musik

Nyman Anna-Maria

klasslärare åk 6

Peteri Johanna

finska, huslig ekonomi

Sakko Jarmo

klasslärare åk 4, gymnastik

Salo Riitta

textilslöjd

Siekkinen Maarit

biologi, geografi, kemi, hälsokunskap

Storbacka Eva-Lisa

historia, psykologi

Åström Eva

studiehandledare, samhällslära, gymnastik

personal

Huotari Jutta

skolhälsovårdare (jutta.huotari@ouka.fi)

Kehusmaa Mari

skolgångshandledare, morris och eftis

Kylmälä Jyrki

vaktmästare

Lindberg Dennis

skolgångshandledare, morris och eftis

Lindholm Jimmy

kökspersonal, morris och eftis

Pernu Leena

kökspersonal (Fazer)

Salo Riitta

kanslist

Ståhlberg Simone

skolgångshandledare, morris och eftis

Tolonen Katri

skolgångshandledare, morris och eftis