Lärare och personal läsåret 2017-2018

Lärarnas e-post har formen fornamn.efternamn@eduouka.fi

Rektor

Sampo Backman

Vice rektor

Anna-Maria Nyman (åk F-6)

Eva-Lisa Storbacka (åk 7-9, gymnasiet)

Klasslärare/grupphandledare

åk F: Lea Holappa

åk 1: Päivi Mäntylä

åk 2: Jonas Dahlström

åk 3: Jarmo Sakko

åk 4: Janne Kylli

åk 5: Anna-Maria Nyman

åk 6: Ilkka Alapirtti

åk 7: Johanna Peteri

åk 8: Mats Hilli

åk 9: Hanna-Lena Dahlin

gymnasiet: Eva-Lisa Storbacka, Eva Åström

Ämneslärare

Bildkonst, finska och franska: Jenny Haapalainen

Biologi, geografi och hälsokunskap: Maarit Siekkinen

Finska, huslig ekonomi: Johanna Peteri

Gymnastik: Janne Kylli, Jarmo Sakko, Eva Åström

Historia, religion, samhällslära, filosofi, livsåskådningskunskap: Mats Hilli

Historia, psykologi, engelska: Eva-Lisa Storbacka

Matematik, fysik, kemi (gymnasiet): Nina Majala

Matematik, fysik: Heidi Metsikkö

Musik: Ilkka Alapirtti, Päivi Mäntylä

Specialundervisning: Hanna-Lena Dahlin

Studiehandledning, samhällslära: Eva Åström

Svenska och litteratur: Karin Latvasalo

Teknisk slöjd: Janne Kylli

Textilslöjd: Riitta Salo

Tyska, engelska: Mari Lahti

Morris- och eftispersonal, skolgångsbiträden

Mari Kehusmaa, Jimmy Lindholm, Simone Ståhlberg, Katri Tolonen

Köket

Leena Pernu (Fazer), Jimmy Lindholm

Kansliet

Riitta Salo

Vaktmästare

Jyrki Kylmälä