Lärarkåren och personalen läsåret 2016-2017

Lärarnas e-post har formen fornamn.efternamn@eduouka.fi


Namn Ämnen/uppgift Klass
Alapirtti Ilkka klasslärare, musik åk 5
Ala-Viippola
Jouko
vaktmästare (15.9.2016-31.12.2016) -
Backman Sampo rektor, tjänstledig 2016-2017 -
Dahlin Hanna-Lena specialundervisning, engelska åk 8
Dahlström Jonas klasslärare åk 1
Haapalainen Jenny franska, bildkonst -
Hilli Mats historia, religion, filosofi, samhällslära åk 7
Holappa Lea förskollärare F
Kaikkonen Kaisa-Liisa klasslärare, extra svenska, livsåskådningskunskap åk 6
Kehusmaa Mari kökspersonal, eftisledare -
Kramsu Urpo biologi, geografi, fysik och kemi -
Korkala Irmeli finska, engelska -
Kylli Janne klasslärare, gymnastik, teknisk slöjd åk 3
Kylmälä Jyrki vaktmästare -
Kunnari Jenni samhällslära, psykologi -
Latvasalo Karin svenska och litteratur -
Lahti Mari tyska, engelska -
Lahtinen Riina kökspersonal, eftisledare -
Lindholm Jimmy skolgångsbiträde, eftisledare åk 2
Louhelainen Irmeli matematik, fysik åk 9
Majala Nina matematik, fysik, kemi G3-4
Mäntylä Päivi tjänstledig läsåret 2016-2017 -
Nyman Anna-Maria tf. rektor åk F-6 -
Peteri Johanna finska, huslig ekonomi -
Pihlström Carolin skolgångsbiträde, eftisledare F
Sakko Jarmo klasslärare, gymnastik, hälsokunskap åk 2
Salo Riitta kanslist, textilslöjd -
Salokannel Tapio vaktmästare (t.o.m. 31.8.2016) -
Skjaervik Viktor kökspersonal, eftisledare -
Storbacka Eva-Lisa tf. rektor åk 7-9 och gymnasiet G1
Ståhlberg Simone skolgångsbiträde, eftisledare (moderskapsledig) åk 1
Tolonen Katri skolgångsbiträde, eftisledare åk 1
Törnqvist Marina kökspersonal, eftisledare -
Wentin Toni klasslärare, matematik åk 4
Ylimäki-Wentin Anna kompanjonlärare, bildkonst, textilslöjd F
Åström Eva studiehandledare, samhällslära, företagsamhet, gymnastik G2