Svenska veckan 2014

img_08952.jpg

Stora delar av Svenska veckans program ägde rum på tisdagen den 4.11. På morgonsamlingen höll modersmålsläraren Karin öppningsorden och tackade alla medverkande samt Svenska Finlands folkting för samarbetet. 

img_0911.jpgRami och Siiri från G3 uppträdde med vacker musik. I poesitävlingen belönades åk 2, Ronja i åk 9 och Beata samt Ester i åk 9 för sina dikter. Segrarna framförde också dikterna inför morgonsamlingen.
img_0953.jpg
Elever i gymnasiet besökte förskolan och de yngre eleverna i grundskolan för att läsa sagor och musicera för dem.
img_0984.jpg
En av gästerna under Svenska veckan var författaren Annika Luther. Hon samtalade bland annat med gymnasiets studerande om sitt författarskap. I festsalen pågick samtidigt en bokmässsa med utställningar och bokbytarbord.
Fotografer: Eeva-Maria Englund och Sara Koskelo