Elevhälsa

Skolhälsovårdare Sinikka Pirttisalo nås per telefon 040-578 7216 eller via Wilma. Hon har mottagning på skolan på måndagar och tisdagar. Skolhälsovårdens jourtimme är kl. 12-13. Via skolhälsovårdaren kan man beställa tid till skolläkaren Kimmo Karjalainen. Skolläkaren utför bredare hälsogranskningar för årskurserna 1, 5 och 8.

Stadens skolpsykolog för grundskolan Anne Tuomas nås per telefon 044-703 9652 och e-post anne.tuomas@ouka.fi. Stadens skolkurator för grundskolan Johanna Papunen nås per telefon 044-703 9672 och e-post johanna.papunen@ouka.fi. Bägge nås även via skolans Wilma!

Stadens skolpsykolog för gymnasiet Hanna-Liisa Kärsämä nås per telefon 040-632 5670 (telefontid måndagar 12-13 och onsdagar 12-13). Stadens skolkurator för gymnasiet Maija Tarkiainen nås per telefon 040-632 6612 (telefontid tisdagar kl. 12-13 och torsdagar 12-13). Vid kontakt utanför telefontiderna kan man lämna ett meddelande där man också uppger namn, telefonnummer och gymnasium.

Skolpsykologen Tommi Rasi kan man nå via skolhälsovårdaren eller rektor. Man kan också beställa tid till honom via dessa.