Lucia 2015

IMG_9890.JPG

Sara Koskelo kröntes till Uleåborgs Lucia år 2015.

Som krönare fungerade musikersyskonen Saara och Suvi Aalto tillsammans med deras pappa Markus som själv varit elev i Svenska Privatskolan. Fanny Tervonen och Mona Pietikäinen fungerade som tärnor. Kröningen ägde rum på Rotuaaris scen. Skolan firade därefter julfest i Domkyrkan. Man sjöng också De vackraste julsångerna. 

I dagarna tre befann sig Luciatrion med kör ute på turné. Ljus och värme spreds denna gång på bland annat stadssjukhuset.

Luciatraditionen i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg har firat Lucia sedan 1949. Skolans första dokumenterade Lucia var Inga-Lis Brännkärr som kröntes den 3.12.1949. Skolans Lucia har sedan dess uppträtt på skolans julfest.

Lektor Brita Meriläinen, skolans mångåriga Luciamamma, utvecklade traditionen så att Lucia tillsammans med en liten kör började besöka bland annat stadens ålderdomshem och sjukhus. Besöken blev snabbt populära och är numera mycket efterlängtade av både patienter, åldringar och personal. 

År 1981 tog lektor Brita Meriläinen, läraren i historia Carl-Eric Silvander och rektor Pehr Furu initiativet till ett samarbete med Oulun Liikekeskus r.y. och OULU-lehti. Lucia väljs bland tre kandidater från skolans gymnasium i en omröstning i OULU-lehti. Årets Lucia kröns sedan på gågatan Rotuaaris scen. De två andra flickorna blir tärnor. På det här sättet har Luciatraditionen blivit känd också i det finska Uleåborg, där den mottagits med stor värme.