Gymnasiet

Svenska Privatskolans gymnasium är ett litet och modernt undervisningscentrum mitt i staden Uleåborg. En varm och öppen atmosfär, små undervisningsgrupper samt ett rikt kursutbud bäddar för goda studieresultat.

Är du intresserad av studier vid Svenska Privatskolan i Uleåborg? Ta kontakt med studiehandledaren och kom överens om ett besök! Skolan betalar dina eventuella tågbiljetter.

Vill du ansöka om en studieplats? Sök vid gemensamma elevantagningen på våren eller ta kontakt med rektor/studiehandledare!

De gamlas dans 2008

img_0754.jpg