Grundläggande utbildning åk 1-9

Svenska Privatskolan i Uleåborg är en allmänbildande skola utan särskilda tyngdpunktsområden eller profileringar.

Hela den grundläggande utbildningen, från förskolan till årskurs 9, utgör en logisk helhet inom vilken vi erbjuder eleverna en möjlighet att fullgöra sin läroplikt på svenska.

Inom skolan skapar vi en svenskspråkig miljö som stöd för undervisningsspråket. Vi har ett eget bibliotek med gott om svenskspråkig litteratur och tidningar för alla åldrar. Skolan uppmärksammar även finlandssvenska högtidsdagar som Lucia och Svenska dagen. 

Trygghet och trivsamhet når vi bland annat genom våra små undervisningsgrupper, vår flexibilitet, våra tydliga ordningsregler samt aktivt arbete för tolerans och mot mobbning och rasism.

Närmare uppgifter om skolans verksamhet fås från skolans rektor, studiehandledare eller från skolans kansli.