Till studerande i gymnasiet

Allmänt

Kurserna är antingen obligatoriska, fördjupade eller tillämpade. De kan också vara alternativa, t.ex. matematik lång/kort. Studiehandledaren informerar även om dessa och du får ett separat häfte med alla kurser.

Gymnasiets läsår är indelat i fem perioder vilka framgår ur skolans arbetstider. I varje period anordnas ett antal kurser vilka framgår ur periodiseringen. Observera att du i gymnasiet måste välja minst 75 kurser, varav minst 10 skall vara fördjupade. En kurs innefattar totalt 38 timmars arbete, och oftast är timmarna förlagda med fem lektioner i veckan. Ibland förekommer ämnen med två respektive tre timmar i veckan under två perioder.

Utförligare information hittar du i studieguiden.

Periodisering och provveckor

Läsåret är indelat i fem perioder. Datumen hittar du här. Kursproven hålls vanligen under de fem sista dagarna av perioden.

Studieguiden

Kan läsas här.

Studentexamen

Provdatum och annan viktig information hittar du på Studentexamensnämndens webbsida.

Studiesociala förmåner

Läs mera här.

Kursutbud

Läs mera här.

Kurslitteratur

Lista över kurslitteratur hittas här (.docx-fil) (uppdaterad augusti 2017).

Elevboende

Du kan se några bilder på hur det kan se ut i våra elevbostäder här.