Till studerande i gymnasiet

Allmänt

Kurserna är antingen obligatoriska, fördjupade eller tillämpade. De kan också vara alternativa, t.ex. matematik lång/kort. Studiehandledaren informerar även om dessa och du får ett separat häfte med alla kurser.

Gymnasiets läsår är indelat i fem perioder vilka framgår ur skolans arbetstider. I varje period anordnas ett antal kurser vilka framgår ur periodiseringen. Observera att du i gymnasiet måste välja minst 75 kurser, varav minst 10 skall vara fördjupade. En kurs innefattar totalt 38 timmars arbete, och oftast är timmarna förlagda med fem lektioner i veckan. Ibland förekommer ämnen med två respektive tre timmar i veckan under två perioder.

Utförligare information hittar du i studieguiden som du får av studiehandledaren.

Periodisering och provveckor

Läsåret är indelat i fem perioder. Datumen hittar du här. Kursproven hålls vanligen under de fem sista dagarna av perioden.

Elevboende

Du kan se några bilder på hur det kan se ut i våra elevbostäder här.

Idrottsakademin OSUA

Vår grundskola och vårt gymnasium är allmänbildande skolor som samarbetar med idrottsakademin i Uleåborg, OSUA.

På gymnasienivå medför samarbetet att du parallellt med dina studier har möjlighet att träna på höga nivå. Ansökan sker via idrottsakademin.

På grundskolenivå, årskurserna 7-9, har du möjligheten att välja idrottsakademins träningar som tillvalsämne. Ansökan sker via idrottsakademin.

Om du vill ha mera information om ansökningsförfarandet eller mer allmänt, ta då kontakt med skolans representant inom idrottsakademin, Jarmo Sakko.