Morris och eftis

Vi vill erbjuda barnen en trygg, svenskspråkig miljö att vistas i både före och efter skolan. Här kan de under handledning av vuxna ledare delta i olika former av verksamhet, allt från pyssel till gymnastik och utflykter. Vi uppmuntrar också till läxläsning under tiden i eftis, eftersom det kan vara tungt för barnen att göra läxorna då de kommer hem efter en lång dag.

Ledarna

Ledarens/ledarnas uppgift är att planera och genomföra en rolig, stimulerande och mångsidig verksamhet för och tillsammans med barnen i eftis. Morris- och eftisledarna ska ha en nära relation både till skolan och hemmen eftersom de i mångt och mycket fungerar som en mellanhan mellan skola och hem. Ledarna ska också ha en passande utbildningför att kunna utföra detta viktiga arbete på ett meningsfullt sätt.

På morris/eftis arbetar Carolin Pihlström, Simone Ståhlberg, Jimmy Lindholm, Mari Kehusmaa, Riina Lahtinen och Katri Tolonen.

Vem får delta?

Alla barn som går i förskolan och åk 1-2.

Anmälningsblanketten gällande morgon- och eftermiddagsverksamheten kan hämtas från eftispersonalen eller skolans rektor.

Kostnader?

Morris kostar 20 e/mån. och eftis 100 e/mån. Om eleven är frånvarande mer än 10 dagar (pga sjukdom med intyg) är avgiften hälften. Ifall frånvaron sträcker sig hela månaden debiteras ingen avgift.

Var finns skolans morgon- och eftermiddagsverksamhet?

Sepänkatu 7, i anslutning till förskolan

Öppethållningstider

Morris: kl 07.30-09.00, möjlighet att äta morgonmål finns

Eftis: kl 13.00-16.45, ett mellanmål serveras kl 14.00

En typisk eftermiddag kan se ut på följande sätt:

13.00-14.00 Läxläsning

14.00-14.30 Mellanmål

14.30-16.00 Planerad verksamhet, t.ex. pyssel, gymnastik, utfärder

16.00-16.45 Utevistelse

OBS!

Under morris och eftis gäller skolans ordningsregler.