Kort om barnträdgården

Svenska Barnträdgården erbjuder svenskspråkig dagvård för barn mellan 1 - 5 år.

Barnträdgården ligger i Snellmanska huset i centrala Uleåborg, Albertinkatu 8, och fungerar i nära samarbete med Svenska Privatskolan i Uleåborg. Svenska Barnträdgården lyder liksom Svenska Privatskolan under Skolgarantiföreningen r.f.

Barnträdgården erbjuder heldagsvård.

Barnträdgårdens termin börjar 1.8 och slutar 30.6.

Barnträdgården har öppet vardagar kl.7.30 - 17.00.

Kontaktuppgifter barnträdgård

(11.8.2016)