- En skola för livet -

Svenska Privatskolan i Uleåborg är en anrik svenskspråkig skola i centrum av Uleåborg. Skolans historia sträcker sig långt in på 1800-talet, och på denna stadiga grund bygger skolan vidare i sin verksamhet som den nordligaste svenskspråkiga grundskolan i Finland. Undervisningen ges på förskolenivå samt åk 1-9 i den grundläggande utbildningen. Dessutom verkar ett svenskspråkigt gymnasium i anslutning till skolan.

Svenska barnträdgården i Uleåborg ligger i samma fastighet som skolan och vi arbetar i nära samband med varandra. Tillsammans erbjuder vi en trygg logisk helhet från barnträdgården till studentmössan.

Skolan upprätthålls av Skolgarantiföreningen r.f. Föreningens ordförande är René Åström och viceordförande Anders Wentin. Idag har vi ca. 200 elever på skolan, varav 55 elever på gymnasiet. Med barnträdgården är vi totalt 265 barn och unga samt nästan 45 vuxna på Sepänkatu 7-9. Av dessa ca. 45 personer är 30 anställda på skolan.