Svenska Privatskolan - kort historik

Den svenskspråkiga skolans upprinnelse i Uleåborgs stad ligger tillbaka i de tider då Uleåborgs stad grundlades år 1605. Då, 1609, var det Karl IX:s order till kommendanten för Uleå fäste om att denna skulle grunda en barnskola. Vår skola har dock inte vuxit upp från dessa rötter, utan från Svenska fruntimmerskolan i Uleåborg som grundades år 1859 av skolans första föreståndarinna.

junelius.jpg

Marie Junelius. Rektor (föreståndarinna) 1859-1884

 

Skolan verkade de första 10-11 åren i det vi idag känner till som Topeliuska huset på Torggatan 16 och flyttade år 1869 till Kyrkogatan 45. Som namnet antyder var skolan i början enbart öppen för flickor, men även pojkarna fick tillträde då Svenska Reallyceet i Uleåborg stängde sina dörrar 1904. Namnet blev då Realläroverket för gossar och flickor i Uleåborg.

 

 

s4k3.jpg

 Skolans äldsta klassfoto (1869).

 

Skolan har under åren tvingats flytta en gång till. Detta var efter ryssarnas bombningar av Uleåborg 1944 då skolan fick en fullträff och brann ner till grunden.

s1k.jpg

 Skolan före bombardemanget 1944. 

 

Skolans nuvarande byggnad på Sepänkatu 7 togs i bruk 1946. För den som vill läsa mer om skolan och dess historia så rekommenderar jag varmt lektor Carl-Eric Silvanders historik som behandlar skolan och de faktorer som upprätthållit den (Carl-Eric Silvander, Svenska Privatskolan i Uleåborg, ISBN-952-91-2497-X).