Svenska Barnträdgården - kort historik

Den svenska barnträdgårdsverksamheten i Uleåborg inleddes i mars 1966. Initiativtagare var Svenska Privatskolans dåvarande rektor Greta Wetterstrand och fru Kathy Klärich.

Projektet stöddes direkt från starten av Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturens Vänner i Uleåborg. Sedan januari 1988 har Uleåborgs stad också en viktig roll då man köper tjänster av barnträdgården.