Skolans ordningsregler

I vår skola uppför vi oss bra, men är oss själva.

För allas trivsel gäller att jag:

visar hänsyn och respekt för andra,
uppför mig artigt (hälsar, tackar osv),
använder ett vårdat språk,
ger andra arbetsro,
klär mig vårdat och anständigt,
inte mobbar, retar eller slåss,
inte springer och skriker inomhus,
inte sparkar eller kastar boll inomhus,
tar av mig ytterkläderna (även kepsen eller mössan) före lektionen och förvarar dem upphängda,
passar tider,
håller mobiltelefonen avstängd eller ljudlös,
har böcker, pennor, suddgummin etc. med mig,
har lämpliga byteskläder och handduk med till gymnastiken,
räcker upp handen innan jag talar och lyssnar när andra talar,
talar svenska,
utför de uppgifter jag blir tilldelad, samt inte fuskar,
är aktsam om inredningen och arbetsmaterielen,
returnerar lånade saker (t.ex. böcker, saxar, lim ...),
håller skolan snygg och ren,
släcker lampor, stänger av datorer, stänger fönster osv. när jag lämnar klassrummet sist för dagen,
inte tar med vassa, farliga eller värdefulla föremål till skolan,
inte avlägsnar mig från skolområdet utan tillstånd under skoltid,
inte cyklar, åker skateboard, rullskridskor eller sparkbräda vare sig på skolgården eller inomhus,
inte tar med godis, tuggummi, läsk, energidrycker etc. till skolan utan lov,
inte tar med tobak, snus eller berusningsmedel till skolan.

För allas trivsel i matsalen gäller att jag:

inte tar med mig ytterplagg eller ryggsäckar,
står lugnt i kön,
följer gott bordsskick och ger andra matro,
städar bort efter mig och ställer in stolen.

För lågstadiets trivsel gäller dessutom att jag:

går ut på rast och klär mig efter vädret,
inte stör gymnasieeleverna genom att leka i trapporna,
inte klättrar på staket och brandstegar,
jag är aktsam om leksakerna på gården,
frågar rastvakten lov, ifall bollar o. dyl. skall hämtas från granngården,
plockar bort de saker jag lekt med då det ringer in,
inte kastar sand, snöboller eller annat som kan skada,
borstar av sand och snö från kläderna då jag går in,
ställer skorna snyggt utanför klassrummet före lektionen,
går till t.ex. slöjdsalen, simhallen, idrottsplanen bara med lov av lärare och längs överenskommen rutt.