Till hemmen

Svenska Privatskolan i Uleåborg är en allmänbildande skola utan särskilda tyngdpunktsområden eller profileringar. Hela den grundläggande utbildningen från förskola till årskurs 9 utgör en logisk helhet inom vilken vi erbjuder eleverna en möjlighet att fullgöra sin läroplikt på svenska.

Inom skolan skapar vi en svenskspråkig miljö som stöd för undervisningsspråket. Vi har ett eget bibliotek med gott om svenskspråkig litteratur och tidningar för alla åldrar. Skolan uppmärksammar även finlandssvenska högtidsdagar som Lucia och Svenska dagen.

Trygghet och trivsamhet når vi bland annat genom våra små undervisningsgrupper, vår flexibilitet, våra tydliga ordningsregler samt aktivt arbete för tolerans och mot mobbning och rasism.

Närmare uppgifter om skolans verksamhet fås från skolans rektor, studiehandledare eller från skolans kansli.

Sjukanmälan

Vid sjukfrånvaro meddela alltid, dagligen, skolan. Ni kan meddela sjukfrånvaro per wilma eller till vår telefonsvarare. Vi ber er meddela frånvaro på morgonen före klockan 8.00.

Ledigheter

Ifall ditt barn behöver vara borta från skolan p.g.a. resa eller dylikt så riktas ledighetsansökan för ledigheter upp till fem dagar till klassföreståndaren. Rektor beviljar längre ledigheter.

Besök

Ifall ni önskar besöka skolan för längre perioder ber vi er vänligen ta kontakt med klassföreståndaren i god tid före besöket.

Ordningsregler

En sammanfattning kan du läsa här.

Elevvård

Läs närmare om elevvården här. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läroplan och timfördelning

Läroplanen kan läsas här och timfördelningen här.

Idrottsakademin OSUA

Vår grundskola och vårt gymnasium är allmänbildande skolor som samarbetar med idrottsakademin i Uleåborg, OSUA.

På gymnasienivå medför samarbetet att du parallellt med dina studier har möjlighet att träna på höga nivå. Ansökan sker via idrottsakademin.

På grundskolenivå, årskurserna 7-9, har du möjligheten att välja idrottsakademins träningar som tillvalsämne. Ansökan sker via idrottsakademin.

Om du vill ha mera information om ansökningsförfarandet eller mer allmänt, ta då kontakt med skolans representant inom idrottsakademin, Jarmo Sakko.