Till hemmen

Sjukanmälan

Vid sjukfrånvaro meddela alltid, dagligen, skolan. Ni kan meddela sjukfrånvaro per wilma eller till vår telefonsvarare. Vi ber er meddela frånvaro på morgonen före klockan 8.00.

Ledigheter

Ifall ditt barn behöver vara borta från skolan p.g.a. resa eller dylikt så riktas ledighetsansökan för ledigheter upp till fem dagar till klassföreståndaren. Rektor beviljar längre ledigheter.

Besök

Ifall ni önskar besöka skolan för längre perioder ber vi er vänligen ta kontakt med klassföreståndaren i god tid före besöket.

Ordningsregler

En sammanfattning kan du läsa här.

Elevvård

Läs närmare om elevvården här. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läroplan och timfördelning

Läroplanen kan läsas här och timfördelningen här.