Studiesociala förmåner

Gratis lunch serveras varje dag.

Studerande kan beviljas studiestöd och andra studiesociala förmåner. Om dessa fås information av folkpensionsanstalten (FPA/KELA) eller studiehandledare.

Busskort

Studerande på gymnasienivå äger inte rätt till statligt resestöd. Studerande, som är mantalsskrivna på annan ort kan i vissa fall erhålla resestöd från skolan. Tag kontakt med studiehandledare eller Anders Wentin i dessa frågor.

Bostadsbidrag

Hyresbidrag från FPA kan ansökas av studerande på gymnasienivå. Kontakta FPA vad gäller dessa. Skolan har via sina stipendiefonder till viss del möjlighet att stöda även boende. För mer information, eller frågor gällande boendet, kontakta studiehandledare eller Anders Wentin.