De gamlas dans 2010

 

gamlasdans2010.jpg

 

På morgonen fredagen den 19 februari gjorde sig de gamla vid SPSU redo för den traditionella dansuppvisningen. Pojkarna hade redan vanan inne. De hade nämligen varit danspartners till fjolårets de gamla, men för flickorna var upplevelsen ny.

       De gamlas dans handlar inte bara om att dansa några gånger inför publik. Förberedelserna inför danserna börjar redan några månader tidigare. Först ska man bestämma om man själv vill dansa och sedan ska man hitta en partner som också vill dansa. Därefter börjar övningarna. I år övade de gamla vid Svenska Privatskolan i Uleåborg med de gamla vid Oulun Lyseo. Dansövningarna som leddes av Aino Teerikangas  ägde rum tre timmar per vecka i över en månads tid.

    Valet av festkläder vållade flickorna mer huvudbry än pojkarna. Pojkarna vara bara tvungna att välja om de skulle hyra eller köpa en frack eller kostym. Flickorna i sin tur hade ett så stort urval av klänningar och håruppsättningar att välja mellan att deras val måste ha varit svårare, och dyrare.   

      Trots förberedelserna och hårda dansövningarna överlevde alla till själva de gamlas dag. De gamlas dans började officiellt i Urheilutalo, där Svenska Privatskolans gamla dansade sina första danser inför publik. Sju fint klädda ”ruottalaista”, som Aino Teerikangas brukade säga, klarade sig med äran i behåll.   Danserna i skolan och Ouluhalli gick minst lika fint som dansen i Urheilutalo, och alla var mer eller mindre nöjda med sin egen dans. Även om alla var trötta och litet uttråkade på att ta ut svängarna på dansgolvet efter den sista dansen i Ouluhalli, så tror jag att alla kommer att sakna den här fina upplevelsen.

 

Lauri Hirvelä