Styrelsen

Svenska Privatskolan i Uleåborg och Svenska Barnträdgården upprätthålls av föreningen Skolgarantiföreningen r.f.


Skolgarantiföreningens styrelse består av

Pontus Hällfors

ordförande

Timo Hirvelä

viceordförande

Maria Grannas

styrelseledamot

Jaana Lehtiniemi

föreståndare, styrelseledamot

Sampo Backman

ledande rektor, sekreterare

Pär-Johan Sandell

suppleant

Styrelseärenden förbereds av sekreterare och frågor ombeds vänligen skickas via post eller e-post till sampo.backman(at)eduouka.fi.