Styrelsen

Svenska Privatskolan i Uleåborg och Svenska Barnträdgården upprätthålls av Skolgarantiföreningen r.f.

Skolans styrelse består av

Pontus Hällfors ordförande

Timo Hirvelä viceordförande

Susann Thylin styrelseledamot

Jaana Lehtiniemi styrelseledamot

Sampo Backman rektor, sekreterare

Jan Klemets suppleant

Styrelseärenden förbereds av sekreterare och frågor ombeds vänligen skickas via post eller e-post till rektor.