Styrelsen

Svenska Privatskolan i Uleåborg och Svenska Barnträdgården upprätthålls av Skolgarantiföreningen r.f.

Skolgarantiföreningens styrelse består av

Pontus Hällfors

ordförande

Timo Hirvelä

viceordförande

Susann Thylin

styrelseledamot

Jaana Lehtiniemi

föreståndare, styrelseledamot

Sampo Backman

ledande rektor, sekreterare

Jan Klemets

suppleant

Styrelseärenden förbereds av sekreterare och frågor ombeds vänligen skickas via post eller e-post till ledande rektor.