Skolans ledning

Skolan upprätthålls av Skolgarantiföreningen r.f.

Skolans styrelse består av

Pontus Hällfors ordförande

Jan Klemets viceordförande

Susann Thylin styrelseledamot

Jaana Lehtiniemi styrelseledamot

Anna-Maria Nyman och Eva-Lisa Storbacka rektorer, sekreterare

Timo Hirvelä suppleant

Styrelseärenden förbereds av sekreterare och frågor ombeds vänligen skickas via post eller e-post till rektorerna.