Svenska Kulturens Vänner i Uleåborg

Skolans fastigheter ägs och förvaltas av föreningen Svenska Kulturens Vänner i Uleåborg. Föreningen arbetar också för det svenska kulturlivet i Uleåborg. Föreningens ordförande är Pontus Hällfors.