S.K.V. (Svenska Kulturens Vänner) i Uleåborg r.f.

Skolans fastigheter ägs och förvaltas av föreningen Svenska Kulturens Vänner i Uleåborg. Föreningen arbetar också för det svenska kulturlivet i Uleåborg. Föreningens ordförande är Pontus Hällfors. Som sekreterare verkar Sampo Backman, sampo.backman(at)eduouka.fi.