Svenska Kulturens Vänner i Uleåborg

Skolans fastigheter ägs och förvaltas av föreningen Svenska Kulturens Vänner i Uleåborg. Föreningen arbetar också för det svenska kulturlivet i Uleåborg.

Verksamhetsledare är Anders Wentin, telefon 0400-700 822, e-post anderswe@wentin.fi.