SPSU:s Föräldraförening r.f.

Intresserad av att bli aktiv i föreningen? Ta kontakt via spsuff@gmail.com och kom med!

Besök föreningens webbplats: http://spsu.hemochskola.fi/hem/