Svenska Kulturfonden i Uleåborg 

kulturfonden.jpg

Svenska Kulturfondens styrelse och delegation besökte skolan den 24 augusti i samband med ett två dagars möte som hölls i staden.

Besökarna bjöds på en rundvandring på skolan i sällskap av några representanter för lärarkåren. Rundvandringen avslutades med en bit mat.

Tidigare under dagen hade man stiftat bekantskap med Uleåborg genom en tur med stadståget Potnapekka. Som stadsguide fungerade skolans tidigare historielektor Carl-Eric Silvander.