Uleåborgs Lucia 2010

lucia2010.jpg

Uleåborgs Lucia 2010 heter Lisa-Maria Nyman. Noora Karhu och Karolina Östman fungerar som tärnor. Lucia kröntes av lektor Brita Meriläinen lördagen den 11 december.

Luciatraditionen firade 30 års jubileum, vilket pensionerade lektorn Carl-Eric Silvander framhöll i sin historiska tillbakablick från kröningsscenen på Rotuaari.

Kröningsdagen fortsatte traditionsenligt i Domkyrkan där skolan firade julfest. Jubileumsdagen avslutades med kaffeservering på skolan med inbjudna gäster, bland dem tidigare Lucior.

Luciatraditionen i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg har firat Lucia sedan 1949. Skolans första dokumenterade Lucia var Inga-Lis Brännkärr som kröntes den 3.12.1949. Skolans Lucia har sedan dess uppträtt på skolans julfest.

Lektor Brita Meriläinen, skolans mångåriga Luciamamma, utvecklade traditionen så att Lucia tillsammans med en liten kör började besöka bland annat stadens ålderdomshem och sjukhus. Besöken blev snabbt populära och är numera mycket efterlängtade av både patienter, åldringar och personal.

År 1981 tog lektor Brita Meriläinen, läraren i historia Carl-Eric Silvander och rektor Pehr Furu initiativet till ett samarbete med Oulun Liikekeskus r.y. och OULU-lehti. Lucia väljs bland tre kandidater från skolans gymnasium i en omröstning i OULU-lehti. Årets Lucia kröns sedan på gågatan Rotuaaris scen. De två andra flickorna blir tärnor. På det här sättet har Luciatraditionen blivit känd också i det finska Uleåborg, där den mottagits med stor värme.