Skolfreden 2011

skolfreden.jpg

 

Skolfreden inför läsåret 2011-2012 utlystes den 24 augusti i Uleåborg.

Utlysningen lästes på fyra olika språk på Raatti, stadens fotbolls- och friidrottscentrum. SPSU:s elever Iida Keihäskoski och Pyry Yrjänäinen (bilden) utlyste skolfred på svenska. Detsamma gjorde Topi Heikkinen och Aleksiina Simola tidigare samma morgon i Radio Extrems studio i Helsingfors.

Förutom utlysningen bjöds publiken bland annat på svängig musik och visdomsord från stadens egen ikon, Toripolliisi. I publiken satt över 2 000 elever från olika grundskolor i Uleåborg. Dagen avrundades på Stadshuset där staden avtackade eleverna som varit med och planerat Skolfreden under ett års tid.

Som arrangörer fungerade Mannerheims Barnskyddsförbund i samarbete med pilotskolorna Myllytullin koulu, Oulu International School och Svenska Privatskolan i Uleåborg.

Övriga samarbetspartners var Utbildningsstyrelsen, Polisen och Folkhälsan.

Läs mera på www.skolfreden.fi eller titta på en video från evenemanget här!

Bildkälla: Folkhälsan