Lucia 2012

lucia_2012.jpg

Uleåborgs Lucia 2012 heter Ida Myllymäki (i mitten). Jenna Häger (till höger) och Elena Ukkola fungerar som tärnor. Lucia kröntes av kyrkoherde Pekka Rehumäki på Rotuaari på Luciadagen, den 13 december.

Kröningsdagen fortsatte firas på skolan med elever, lärare, föräldrar och inbjudna gäster. Ida Myllymäki är Uleåborgs 32:a Lucia.

Luciatraditionen i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg har firat Lucia sedan 1949. Skolans första dokumenterade Lucia var Inga-Lis Brännkärr som kröntes den 3.12.1949. Skolans Lucia har sedan dess uppträtt på skolans julfest.

Lektor Brita Meriläinen, skolans mångåriga Luciamamma, utvecklade traditionen så att Lucia tillsammans med en liten kör började besöka bland annat stadens ålderdomshem och sjukhus. Besöken blev snabbt populära och är numera mycket efterlängtade av både patienter, åldringar och personal. 

År 1981 tog lektor Brita Meriläinen, läraren i historia Carl-Eric Silvander och rektor Pehr Furu initiativet till ett samarbete med Oulun Liikekeskus r.y. och OULU-lehti. Lucia väljs bland tre kandidater från skolans gymnasium i en omröstning i OULU-lehti. Årets Lucia kröns sedan på gågatan Rotuaaris scen. De två andra flickorna blir tärnor. På det här sättet har Luciatraditionen blivit känd också i det finska Uleåborg, där den mottagits med stor värme.