Svenska Privatskolan satsar på solenergi

image1.jpeg

Redan de första människorna förstod att solen var kraftfull och livsviktig. Solen gav värme, ljus och liv åt växtligheten. I olika kulturer världen över har man dyrkat solen och ansett den vara en enorm energikälla. Solen gav människorna dygnsrytmen och man lärde sig tidigt att använda sig av solens krafter. Forntida människor använde solen exempelvis för matlagning. Solenergi har alltid varit praktiskt eftersom den inte har behövt transporteras så som andra bränslen, till exempel olja eller kol.

I Finland är solens strålningseffekt ca 1000 W/m², vilket i stort sett innebär att man skulle kunna ta tillvara mera energi än vad som behövs i till exempel ett vanligt bostadshus. Solvärmesystem har kapacitet att ta tillvara ca 25-30 % av strålningen från solen. Solpaneler används för att producera solel, som i sin tur blir till elektricitet. Användningen av solenergi i Finland är relativt liten men ökar hela tiden.

Svenska Privatskolan i Uleåborg är stolt över att vara en av de första skolorna i Finland som byggt en solpanel. Rektor Sampo Backman säger att tanken bakom byggandet av solpanelen främst är att öka miljömedvetenheten hos skolans elever och personal. När det har gått en tid och solpanelen producerar elektricitet efter sin fulla kapacitet, kan den även vara ett medel för att spara pengar. Solpanelen ska vara en del av undervisningen i alla årskurser, i olika former. I nästan alla skolämnen kan man diskutera solenergi och användningen av den, till exempel tekniken bakom solpanelen i fysik eller miljöaspekterna i biologi.

Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund invigde solpanelen vid vår skola. Ett passande val eftersom SFP arbetar för att förbättra miljön. Efter invigningen hölls en frågestund där elever och lärare fick sina frågor besvarade angående SFP, EU och projektet Finland 2030. Minister Haglund besökte även andra platser i Uleåborg i sitt arbete kring valkampanjen inför kommunalvalet.

Rektor Sampo Backman poängterar att den nybyggda solpanelen utstrålar framtidstänkande. Han hoppas också att Svenska Privatskolan i Uleåborg kan vara en förebild för andra skolor och för allmänheten samt att solpanelen sätter ett gott exempel för hur man kan arbeta mot en bättre miljö.

Text: Matilda Saari, G3

Foto: Eeva-Maria Englund, åk 9

Källor: www.solportalen.fi, intervju med Sampo Backman