De gamlas dans 2013

img_2844.jpg

Från vänster: Miika, Nette, Rami och Ida.

img_2889.jpg