Besök från riksdagen

20150928_084614.jpgI september besöktes skolan av två riksdagsledamöter, Eva Biaudet från Svenska folkpartiet och Hanna Sarkkinen från Uleåborg och Vänsterförbundet. Eva Biaudet diskuterade framför allt människorättsfrågor med studerande i gymnasiets G2 och deltog senare i invigningen av Svenska Barnträdgårdens nya utrymmen på Albertsgatan 8. 

I slutet av månaden fick Hanna Sarkkinen (bilden) en rundvandring på skolan av rektor och besökte åk 9 där hon på svenska och finska berättade om sitt arbete i riksdagen. Många frågor dök upp hos eleverna alltfrån hur mycket en riksdagsledamot tjänar i månaden till hur den stora flyktingfrågan ska lösas. Eleverna fick också svara på Hannas fråga om vad de tycker om att sänka rösträttsåldern till 16 år. Klassen var delad i frågan.