Elevvårds- och antimobbningsgrupp

På skolan verkar en elevvårdsgrupp och antimobbningsgrupp. Gruppernas främsta uppgift är elevernas välmående och tillsammans med hemmen har de löst många problem. Förutom att arbeta när någonting redan har skett, så arbetar de även förebyggande t.ex. genom Kiva-koulu projektet.

Elevvårdsgruppens allmänna ärenden sköts av följande sammansatta grupp: rektor Sampo, prorektor Mia, grupphandledare Eva-Lisa Storbacka, speciallärare Hanna-Lena Dahlin, studiehandledare Eva, hälsovårdare Jutta, kurator Helena, skolpsykolog Tommi och skolläkare Kimmo.

Sammansättningen för enskilda elevärenden varierar och beror helt på ärendet. Hemmen får alltid ett meddelande när ert barn kommer att diskuteras inom elevvården. Målet är att arbeta för elevens bästa och tillsammans kunna stödja eleven.

Skolhälsovården är organiserad på följande sätt:

Hälsovårdare Jutta Huotari och skolläkare Kimmo Karjalainen kommer via Uleåborgs stad.Till läkaren får man tid via hälsosyster eller rektor.Som skolkurator fungerar Helena Tronberg och skolpsykolog Tommi Rasi.

Tandvården för grundskolelever sköts mellan hemmen och vederbörandes tandvårdscentral. Hemmen får en kallelse hemskickad och ni sköter själva tidsbeställningen. Gymnasiets elever sköter tidsbeställning själva via sitt tandläkardistrikt.

Vid akutfall använder sig skolan av Keskustan terveysasema eller universitetssjukhuset OYS. 

Specialundervisning

På skolan arbetar Hanna-Lena Dahlin som speciallärare. Vi har ett samarbete med Mussor som kommer att fortsätta och även utvidgas med andra parter. Special- och stödundervisning ordnas efter behov.


Kontaktuppgifter och mottagningstider elevvård