SPSU:s föräldraförening rf / SPSU:n vanhempainyhdistys ry

Välkommen till SPSU:s föräldraförenings sida!

Vår förening är tvåspråkig, därför finns all information på båda språken.

Om föreningen

SPSU:s föräldraförening (medlem i föreningen Hem och skola) jobbar som en länk mellan hemmen och skolan för klasserna från förskolan till åk 9. Vi stöder klassföräldrar och bidrar till att utveckla och uppehålla en bra klassanda. Vi delar också ut stipendier och stöder skolan om möjligt med olika anskaffningar, t.ex. nya böcker till biblioteket. Största delen av föreningens verksamhet finansieras med hjälp av verksamhetsbidrag från Svenska Kulturfonden.

Föräldraföreningens styrelse representerar föräldrarna och därför är vi tacksamma för synpunkter om verksamheten. Styrelsen har en representant i skolans direktion, som också hjälper till att öka och uppehålla kommunikationen mellan hemmen och skolan.

Under senaste året har vi t.ex. delat ut pengar till klassföräldrarna för att de skulle kunna ordna trevlig verksamhet till barnen utanför skoltiden på svenska. På våren 2021 kommer föreningen också att dela ut stipendier i samarbete med skolan.

Om du vill vara med i verksamheten mejla gärna till: spsuff@gmail.com

Du kan bli medlem genom att betala medlemsavgiften (betalas skilt för varje läsår, dvs. augusti-juli) på föreningens konto FI98 8311 7710 5499 42 (Danske Bank). För att bli medlem måste du också ange e-postadress samt hemort antingen i betalningens meddelande-fält eller genom att skicka e-post till föreningen. Register- och dataskyddsbeskrivning finns nedan, bekanta dig med den innan du betalar medlemsavgiften.

Tervetuloa SPSU:n vanhempainyhdistyksen sivulle!

Yhdistyksemme on kaksikielinen, ja tästä syystä informoimme kahdella kielellä.

Tietoa yhdistyksestä:

SPSU:n vanhempainyhdistys (kattoyhdistys Hem och Skola:n jäsen) työskentelee linkkinä kotien ja koulun välillä. Toiminta kattaa luokat esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan. Tuemme luokkavanhempia tarkoituksenamme luokkahengen kehittäminen ja ylläpito. Jaamme myös stipendejä ja tuemme koulua mahdollisuuksien mukaan erilaisilla hankinnoilla, esimerkiksi uusilla kirjoilla koulun kirjastoon. Suurin osa toiminnasta rahoitetaan Svenska Kulturfondenin toiminta-avustuksella.

Vanhempainyhdistyksen hallitus edustaa vanhempia ja olemmekin kiitollisia erilaisista näkökulmista toimintaa koskien. Hallituksella on edustaja koulun johdossa, ja hän auttaa lisäämään ja ylläpitämään koulun ja kotien välistä kommunikaatiota.

Viimeisen vuoden aikana olemme esimerkiksi jakaneet rahaa luokkavanhemmille, jotta he voisivat järjestää mukavaa toimintaa oppilaille koulun ulkopuolella. Keväällä 2021 tulemme jälleen jakamaan stipendejä yhteistyössä koulun kanssa.

Jos haluat mukaan toimintaan, ota yhteyttä sähköpostitse: spsuff@gmail.com

Voit liittyä jäseneksi maksamalla jäsenmaksun (jäsenmaksu maksetaan lukuvuosittain, eli elokuusta heinäkuuhun) yhdistyksen tilille FI98 8311 7710 5499 42 (Danske Bank). Liittyäksesi jäseneksi täytyy sinun myös antaa sähköpostiosoitteesi ja kotipaikkasi joko tilisiirron viesti-kohdassa tai lähettämällä sähköpostia yhdistykselle. Tutustuthan rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen ennen jäsenmaksun maksamista.

Aktuellt

Frukost för elever och vårdnadshavare 22.9

“Den nationella Hem och Skola-dagen firas v. 38. Föräldraföreningen bjuder på frukost för elever och föräldrar onsdagen den 22 september […]

Läs mer

Läsåret 2021-2022 inleds onsdagen den 11 augusti kl. 9.00

Läsåret 2021-2022 inleds onsdagen den 11 augusti kl. 9.00 för alla elever från förskola till åk 9 samt alla gymnasiestuderanden. […]

Läs mer

ANTAGNA TILL GYMNASIET HÖSTEN 2021

Följande studerande har idag (17.6.2021) antagits till SPSU:s gymnasium. Stort grattis till de antagna! Adler Rebecca Ahlvik Patrik Bergman Liv […]

Läs mer

Studentdimission

Studentdimission Hej, här här länken till sändningen. <länken borttagen> Glad sommar till alla er därhemma, Spsu

Läs mer

Takrenovering, Weckmanska

Tillkännedom att takrenoveringen av Weckmanska husets äldre delar inleds torsdagen 27.5. Renoveringen berör de äldre delarna av Weckmanska huset, dvs […]

Läs mer

Årsmöten 28.4.2021 kl. 18:00

Skolgarantiföreningen r.f. håller sitt ordinarie vårmöte onsdagen 28.4.2021 kl. 18.00 i Weckmanska husets festvåning, Sepänkatu 9. Stadgeenliga ärenden.  Svenska Kulturens […]

Läs mer

Renovering Snellmanska gårdsbyggnaden

(20.4.2021) Renoveringen av Snellmanska gårdsbyggnaden har fortsatt med bra fart. Arbetet påbörjades med att riva alla innerväggar för att få […]

Läs mer

Val av speciallärare till SPSU

Speciallärare Svenska Privatskolan i Uleåborg har haft en ledig speciallärarbefattning lediganslagen 1.2-15.2.2021. Skolgarantiföreningen r.f.:s styrelse har valt Hanna-Lena Dahlin till […]

Läs mer

Information om gymnasiestudier vid Svenska Privatskolan i Uleåborg onsdagen 27.1.2021 kl 18:00

Vi presenterar vårt gymnasium via Teams onsdagen 27.1.2021 kl 18:00. Länken har tagits bort

Läs mer

Dags för ansökningar till förskolan och årskurs 1.

SPSU erbjuder högklassig undervisning i en unik, familjär och trygg skolmiljö mitt i Uleåborg. Nu är det dags att ansöka! […]

Läs mer