SPSU:s föräldraförening rf / SPSU:n vanhempainyhdistys ry

Välkommen till SPSU:s föräldraförenings sida!

Vår förening är tvåspråkig, därför finns all information på båda språken.

Om föreningen

SPSU:s föräldraförening (medlem i föreningen Hem och skola) jobbar som en länk mellan hemmen och skolan för klasserna från förskolan till åk 9. Vi stöder klassföräldrar och bidrar till att utveckla och uppehålla en bra klassanda. Vi delar också ut stipendier och stöder skolan om möjligt med olika anskaffningar, t.ex. nya böcker till biblioteket. Största delen av föreningens verksamhet finansieras med hjälp av verksamhetsbidrag från Svenska Kulturfonden.

Föräldraföreningens styrelse representerar föräldrarna och därför är vi tacksamma för synpunkter om verksamheten. Styrelsen har en representant i skolans direktion, som också hjälper till att öka och uppehålla kommunikationen mellan hemmen och skolan.

Under senaste året har vi t.ex. delat ut pengar till klassföräldrarna för att de skulle kunna ordna trevlig verksamhet till barnen utanför skoltiden på svenska. På våren 2021 kommer föreningen också att dela ut stipendier i samarbete med skolan.

Om du vill vara med i verksamheten mejla gärna till: spsuff@gmail.com

Du kan bli medlem genom att betala medlemsavgiften på 15 € (betalas skilt för varje läsår, dvs. augusti-juli) till föreningens konto FI98 8311 7710 5499 42 (Danske Bank). För att bli medlem måste du också ange e-postadress samt hemort antingen i betalningens meddelande-fält eller genom att skicka e-post till föreningen. Register- och dataskyddsbeskrivning finns nedan, bekanta dig med den innan du betalar medlemsavgiften.

Tervetuloa SPSU:n vanhempainyhdistyksen sivulle!

Yhdistyksemme on kaksikielinen, ja tästä syystä informoimme kahdella kielellä.

Tietoa yhdistyksestä:

SPSU:n vanhempainyhdistys (kattoyhdistys Hem och Skola:n jäsen) työskentelee linkkinä kotien ja koulun välillä. Toiminta kattaa luokat esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan. Tuemme luokkavanhempia tarkoituksenamme luokkahengen kehittäminen ja ylläpito. Jaamme myös stipendejä ja tuemme koulua mahdollisuuksien mukaan erilaisilla hankinnoilla, esimerkiksi uusilla kirjoilla koulun kirjastoon. Suurin osa toiminnasta rahoitetaan Svenska Kulturfondenin toiminta-avustuksella.

Vanhempainyhdistyksen hallitus edustaa vanhempia ja olemmekin kiitollisia erilaisista näkökulmista toimintaa koskien. Hallituksella on edustaja koulun johdossa, ja hän auttaa lisäämään ja ylläpitämään koulun ja kotien välistä kommunikaatiota.

Viimeisen vuoden aikana olemme esimerkiksi jakaneet rahaa luokkavanhemmille, jotta he voisivat järjestää mukavaa toimintaa oppilaille koulun ulkopuolella. Keväällä 2021 tulemme jälleen jakamaan stipendejä yhteistyössä koulun kanssa.

Jos haluat mukaan toimintaan, ota yhteyttä sähköpostitse: spsuff@gmail.com

Voit liittyä jäseneksi maksamalla jäsenmaksun, 15 €, (jäsenmaksu maksetaan lukuvuosittain, eli elokuusta heinäkuuhun) yhdistyksen tilille FI98 8311 7710 5499 42 (Danske Bank). Liittyäksesi jäseneksi täytyy sinun myös antaa sähköpostiosoitteesi ja kotipaikkasi joko tilisiirron viesti-kohdassa tai lähettämällä sähköpostia yhdistykselle. Tutustuthan rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen ennen jäsenmaksun maksamista.

Aktuellt

ANTAGNA TILL GYMNASIET 2024

ANTAGNA TILL GYMNASIET VID SVENSKA PRIVATSKOLAN I ULEÅBORG HÖSTEN 2024   1.Backlund Amos 2.Backman Sara 3.Broberg Olivia 4.Hahtonen Alvar 5.Häkkinen Okko-Pekka 6.Isomaa […]

Läs mer

Ledig arbetsplats Specialklasslärare/speciallärare

Svenska Privatskolan i Uleåborg är en liten och familjär skola med långa anor sedan 1800-talet och är beläget mitt i […]

Läs mer

Resultat från SPSU:s färskaste utvärderingar

Hej! Nedan följer en kort sammanställning av SPSU:s färskaste utvärderingar. PISA är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper i […]

Läs mer

Ansökan till förskolan och till årskurs 1 sker under tiden 25.1-13.2.2024

Ansökan till förskolan och till årskurs 1 vid Svenska Privatskolan i Uleåborg sker under tiden 25.1-13.2.2024. Ansökan (ifylld anmälningsblankett) skickas […]

Läs mer

Informationsmöte om gymnasiestudier lå 2024-2025 torsdag 11.1.2024 kl. 18.00 – länk nedan

Hej, Välkommen på informationsmöte om gymnasiestudier torsdag 11 januari 2024 kl. 18.00 -19.00 . Mötet är via Teams. Länken finns […]

Läs mer

Meddelande från Svenska Kulturens Vänner (S.K.V.) i Uleåborg r.f.

Efter en över 100-årig färd för det svenska i Uleåborg så fortsätter vi vårt arbete på flera plan. I vardagen […]

Läs mer

Studenter hösten 2023

Grattis till alla hösten 2023 studenter! Här är höstens studenter vid de svenskspråkiga gymnasierna – Svenska Yle gratulerar! – Inrikes […]

Läs mer

God jul och gott nytt år 2023

Svenska Privatskolan och Barnträdgården i Uleåborg önskar julefrid till alla. Vårterminen (SPSU) inleds måndagen den 9 januari enligt läsordning. SBT […]

Läs mer

SPSU och SBT i VBL och ÖT

Hej, vill du ut på äventyr? Läs senaste artikeln om SPSU och SBT här Emma och Zebb stack från Österbotten […]

Läs mer

Luciakröning kl 15 den 13.12.2022

Välkomna på kröningen av Uleåborgs 42:a Lucia. Kröningen sker vid Rotuaariscenen den 13.12.2022 kl. 15.00. Årets krönare är Marko Anttila. […]

Läs mer