Okategoriserade

Ledig arbetsplats speciallärare

Speciallärare

Svenska Privatskolan i Uleåborg är en liten och familjär skola med långa anor sedan 1800-talet och är beläget mitt i centrum av Uleåborg. Skolan har ca. 190 elever fördelade från förskola till gymnasium. Vi söker en tillsvidareanställd speciallärare för de högre klasserna i den grundläggande utbildningen samt för gymnasiet. Vi söker en lärare som har god förmåga att undervisa och handleda våra elever/ studeranden både individuellt i grupp och i klass med ämnesläraren. Starkt kunnande i differentiering är till stor fördel. Du bör även ha behörighet i att undervisa i klasserna 7-9 samt gymnasiet i något annat ämne, meriterande är förslagsvis matematiska ämnen eller språk (mellan 3-6  åvt). Vi önskar att du har tidigare erfarenhet av arbete i åk 7-9 samt gymnasiet och att du är flexibel, positiv, har social förmåga och trivs med att arbeta med ungdomar i tonåren. Behörighetsvillkor enligt förordningen för personal inom undervisningsväsendet (14.12.1998/986). Straffregisterutdrag (Lag 504/2002) för kontroll av brottslig bakgrund samt läkarutlåtande över hälsotillstånd (T-intyg) krävs av den som blir vald. Prövotid på 6 mån. tillämpas.

Ansökningarna som bör vara framme senast den 15.2.2021 kl 24:00 riktas till Skolgarantiföreningen r.f:s styrelse, Sepänkatu 7, 90100 Uleåborg. Ansökningar kan även skickas via e-post seppo.kallio@eduouka.fi. Närmare information ges av seppo.kallio@eduouka.fi.

Okategoriserade

Aktuellt

Ledig arbetsplats speciallärare

Speciallärare Svenska Privatskolan i Uleåborg är en liten och familjär skola med långa anor sedan 1800-talet och är beläget mitt […]

Läs mer

Information om gymnasiestudier vid Svenska Privatskolan i Uleåborg onsdagen 27.1.2021 kl 18:00

Vi presenterar vårt gymnasium via Teams onsdagen 27.1.2021 kl 18:00. Hit kommer länken (fungerar from kl 17:30) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVmOWExZTItM2JmMC00NDMyLTlkY2YtM2Q5YTFjZDRhZGYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208215fa3-9e5d-4df2-9f9f-facf1d0357d2%22%2c%22Oid%22%3a%22d0f2edac-1fba-4c7e-8681-fa3675eb7f1b%22%7d

Läs mer

Dags för ansökningar till förskolan och årskurs 1.

SPSU erbjuder högklassig undervisning i en unik, familjär och trygg skolmiljö mitt i Uleåborg. Nu är det dags att ansöka! […]

Läs mer

Vår nya rektor – Seppo Kallio

Hej, jag heter Seppo Kallio och är ny rektor i denna anrika skola sedan 1 augusti. Jag är filosofie magister […]

Läs mer

Serviceavbrott i Wilma 29 – 30.6.2020 och ny adress https://spsu.inschool.

Svenska Privatskolans Wilma uppdateras och är därför ur bruk 29 – 30.6.2020. Samtidigt ändras också adressen till inloggningssidan. Från och […]

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE

Svenska Privatskolan i Uleåborg Den grundläggande utbildningen och gymnasiet Läsåret 2019–2020 REKTORERNAS HÖRNA Läsåret 2019–2020 kommer vi alla att minnas. […]

Läs mer

ANTAGNA TILL GYMNASIET

ANTAGNA TILL GYMNASIET VID SVENSKA PRIVATSKOLAN I ULEÅBORG HÖSTEN 2020 Granholm Jonas Hjulfors Enya Honkonen Niklas Hätälä Janne Kinnunen Erin […]

Läs mer

Ny rektor from 1.8.2020

Bästa mottagare, Skolgarantiföreningen r.f (SKG). fick totalt fem ansökningar till den lediganslagna rektorspositionen vid SPSU och till ny rektor from […]

Läs mer

Dimission 29.8.2020 kl 11:00

Studentexamen våren 2020 ordnades i exceptionella förhållanden men nu har resultaten kommit och Svenska Privatskolan i Uleåborg gratulerar alla nya […]

Läs mer

Regeringen fattade beslut om att avveckla begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

Hej alla! Som ni säkert sett i nyheterna och medierna har regeringen fattat beslut om hur vi ska fortsätta verksamheten […]

Läs mer