Lucia 2017

Uleåborgs Lucia 2017 heter Elina Lindborg. Som tärnor fungerade Melissa Puutio och Isabella Zitting. Krönare var stadsstyrelsens ordförande, professor Kyösti Oikarinen.