SPSU:s föräldrarförening Hem & Skola rf!

2011-03-14 10:16

Bli medlem i Svenska Privatskolans föräldrarförening Hem & Skola rf!

För att föreningen skall fungera behövs medlemmar. Vi hoppas att så många familjer som möjligt vill ansluta sig! Genom att betala en medlemavgift på 15 €/familj/läsår är ni med och understöder föreningens verksamhet. Målet med vår verksamhet är att bidra till att trygga en god uppväxtningsmiljö för skolans elever genom att tilllsammans med dem samt föräldrar och lärare, ordna olika aktiviteter, diskussioner och informationstillfällen och därmed förbättra dialogen mellan hem och skola. Med Hem och Skolas hjälp finansieras många trevliga sakler för våra barn.

Var vänlig och delta med att betala medlemsavgiften som är 15€/familj för år 2011.

Inbetalning:

Mottagare: SPSU föräldrarförening

Konto-nummer: 110730-663504

Bank: Nordea

Summa: 15 €/familj

Referens: 1041

 

 

2016-04-26Yle nyheter: Uleåborgs svenska hjärta ligger mitt i stan
2011-03-14 10:16SPSU:s föräldrarförening Hem & Skola rf!
2011-03-14Inbjudan/Kutsu
2011-02-09 18:41Barnträdgården fyller 45 år
2011-01-25SPSU pojkarna vann brons!
2010-12-13 09:16En hälsning i advent
2010-12-04Vikingen 2010
2010-11-24Vinterinfo 2010
2010-11-23 16:14Sampo Backman föräldraledig
2010-11-16Snickers cup läsåret 2010-2011

Gå till arkivet »