Grundskolan

Grundskolan

*Denna sida är under arbete (23.9.2020) och kommer att uppdateras

Vi har det bästa campuset

Vi erbjuder en lärstig av högsta klass och jobbar i en inspirerande miljö med den modernaste utrustningen och de modernaste metoderna. Våra undervisningsgrupper är små och familjära. Eftersom vi är en liten skola så har vi möjligheten till flexibla undervisningsarrangemang. Vi kan ta varje elev i beaktande och därför är det när som helst lätt att börja som ny elev hos oss.

Enhetlig skolstig

Eleverna har möjlighet att börja vår unika lärstig redan i barnträdgården. Hos oss börjar skolstigen i förskolan och sträcker sig till årskurs 9. Därefter har du som elev även möjligheten att fortsätta till vårt gymnasium. Vi anordnar också morris/eftis för eleverna i förskolan–åk2. I juni har vi dessutom en sommarklubb.

Utvecklas i en trygg miljö

Vi är som en liten byskola mitt i centrala Uleåborg. Vi på skolan arbetar alla för våra elever och samarbetar över klassgränserna för elevernas bästa. Övergången till nästa stadie sker naturligt då vi kontinuerligt kan följa elevens personliga framsteg.

Du kan läsa mer om skolgången i läroplanen (länken kommer).

Så här kommer du med – ansökningar