Grundskolan

Grundskolan

Enhetlig skolstig

Eleverna har möjlighet att börja vår unika lärstig redan i barnträdgården. Hos oss börjar skolstigen i förskolan och sträcker sig till årskurs 9. Därefter har du som elev även möjligheten att fortsätta till vårt gymnasium. Vi anordnar också morris/eftis för eleverna i förskolan–åk2. I juni har vi dessutom en sommarklubb.

Förskola

Förskoleundervisningen är avgiftsfri undervisning som barnen deltar i året före läroplikten börjar. Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska med tanke på barnets utveckling och lärande bilda en konsekvent och kontinuerlig helhet som lägger grunden för ett livslångt lärande. Hos oss är förskolan en del av Svenska Privatskolan i Uleåborgs verksamhet. Så här kommer du med.

Åk 1-9

Grundskolan omfattar årskurserna 1–9 och är avsedd för 7–16-åringar (du kan läsa mer om ansökningar här). Under de första sex åren har eleverna vid SPSU som regel en klasslärare som undervisar i alla eller i de flesta ämnena. I de tre högsta årskurserna är det huvudsakligen våra ämneslärare som undervisar i de olika läroämnena.

Vårt mål – ge de bästa färdigheterna för framtiden

Grunden för vår verksamhet byggs på en för barn, föräldrar och personal gemensam vision om hurudana vi är som en aktör i finländska och nordiska sammanhang såväl som en verksamhetsmiljö som en gemenskap för allas våra barn att växa upp i. Vi vill ge de bästa färdigheterna för framtiden och livet för våra elever och barn!

Vi har det bästa campuset

Vi erbjuder en lärstig av högsta klass och jobbar i en inspirerande miljö med den modernaste utrustningen och de modernaste metoderna. Våra undervisningsgrupper är små och familjära. Eftersom vi är en liten skola så har vi möjligheten till flexibla undervisningsarrangemang. Vi kan ta varje elev i beaktande och därför är det när som helst lätt att börja som ny elev hos oss.

Vy från skolgården

Vi i Uleåborg och världen 

Våra rötter är djupt förankrade i den finlandssvenska kulturen men vi syns och hörs lokalt, nationellt och internationellt. Vi kan erbjuda flexibla och mångsidiga studiearrangemang för att förverkliga individuella ambitioner över gränser. Vi har ett bra samarbetsnätverk och arbetar konstant med att utöka vårt partnernätverk.

Utvecklas i en trygg miljö

Vi är som en liten byskola mitt i centrala Uleåborg. Vi på skolan arbetar alla för våra elever och samarbetar över klassgränserna för elevernas bästa. Övergången till nästa stadium sker naturligt då vi kontinuerligt kan följa elevens personliga framsteg.

Hos oss är du en del av vår stora familj av barn, elever, studerande, personal, vårdnadshavare och alumner. Det råder en positiv anda med öppenhet och respekt. Alla blir sedda, här får du vara den du är. Delaktighet och tid för varandra skapar trygghet och trivsel. Vi känner och värnar om varandra.

Du kan läsa mer om skolgången i läroplanen (länken kommer).

Så här kommer du med – ansökningar