Om oss

Historia

Den svenskspråkiga skolans upprinnelse i Uleåborgs stad ligger tillbaka i de tider då Uleåborgs stad grundlades år 1605. Då, 1609, var det Karl IX:s order till kommendanten för Uleå fäste om att denna skulle grunda en barnskola. Vår skola har dock inte vuxit upp från dessa rötter, utan från Svenska fruntimmersskolan i Uleåborg som grundades år 1859 av skolans första föreståndarinna.

Marie Junelius. Rektor (föreståndarinna)
1859-1884

Skolan verkade de första 10-11 åren i det vi idag känner till som Topeliuska huset på Torggatan 16 och flyttade år 1869 till Kyrkogatan 45. Som namnet antyder var skolan i början enbart öppen för flickor, men även pojkarna fick tillträde då Svenska Reallyceet i Uleåborg stängde sina dörrar 1904. Namnet blev då Realläroverket för gossar och flickor i Uleåborg.

Skolans äldsta klassfoto (1869).

Skolan har under åren tvingats flytta en gång till. Detta var efter ryssarnas bombningar av Uleåborg 1944 då skolan fick en fullträff och brann ner till grunden.

Skolan före bombardemanget 1944.

Skolans nuvarande byggnad på Sepänkatu 7 togs i bruk 1946.

Luciatraditionen i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg har firat Lucia sedan 1949. Skolans första dokumenterade Lucia var Inga-Lis Brännkärr som kröntes den 3.12.1949. Skolans Lucia har sedan dess uppträtt på skolans julfest.

Lektor Brita Meriläinen, skolans mångåriga Luciamamma, utvecklade traditionen så att Lucia tillsammans med en liten kör började besöka bland annat stadens ålderdomshem och sjukhus. Besöken blev snabbt populära och är numera mycket efterlängtade av både patienter, åldringar och personal.

År 1981 tog lektor Brita Meriläinen, läraren i historia Carl-Eric Silvander och rektor Pehr Furu initiativet till ett samarbete med Oulun Liikekeskus r.y. och OULU-lehti. Lucia väljs bland tre kandidater från skolans gymnasium i en omröstning i OULU-lehti. Årets Lucia kröns sedan på gågatan Rotuaaris scen. De två andra flickorna blir tärnor. På det här sättet har Luciatraditionen blivit känd också i det finska Uleåborg, där den mottagits med stor värme.

För den som vill läsa mer om skolan och dess historia så rekommenderar vi varmt lektor Carl-Eric Silvanders historik som behandlar skolan och de faktorer som upprätthållit den (Carl-Eric Silvander, Svenska Privatskolan i Uleåborg, ISBN-952-91-2497-X).