Om oss

Språkstrategi

Språkmiljön i Uleåborg  

Uleåborgs språkliga status är enspråkigt finsk men det finns en svenskspråkig minoritet i staden, vilket gör Uleåborg till en av Finlands språköar.  

Av stadens ca 200 000 invånare har endast 0,2 procent svenska som modersmål. För att en kommun ska anses vara en språkö krävs i regel att det finns en svenskspråkig skola där.  

På språkön Uleåborg verkar Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) som är Finlands nordligaste svenskspråkiga grundskola och gymnasium. Tillsammans med Svenska barnträdgården erbjuder SPSU en möjlighet att få undervisning på svenska från barnträdgården till gymnasiet.  

SPSU vill stöda elevernas språkliga utveckling och uppmuntra eleverna att använda det svenska språket. Skolan har ca 200 elever med olika språkliga bakgrunder. Elever kommer från tvåspråkiga, enspråkigt svenska och enspråkigt finska hem.