Om oss

Värdegrund

I vår skola respekterar vi människan och miljön. Vi värdesätter trygghet, välmående och goda seder. Skolans kulturella och språkliga mångfald ser vi som en rikedom, men den finlandssvenska kulturen prioriteras. Vår egen verksamhet och kontakt med det övriga samhället präglas av öppenhet. Såväl lärare, elever som föräldrar arbetar för en bra skola. “Alla skall dra sitt strå till stacken”. Skolans ordningsregler är uppgjorda för att underlätta det dagliga arbetet för oss alla. Våra inlärningsverktyg är målinriktade och individuella både när det gäller inlärning och inhämtning av kunskap för framtiden. Den grundläggande utbildningens uppgift. 

Svenska Privatskolan i Uleåborg är en allmänbildande skola utan särskilda tyngdpunktsområden eller profileringar. Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utgör en logisk helhet. Vi erbjuder alla en möjlighet att fullgöra sin läroplikt på svenska. Vi arbetar för att eleverna skall utvecklas till positiva samhällsmedborgare. Vår skola vill utbilda väluppfostrade, ambitiösa och ansvarsfulla elever med tillräckliga kunskaper för fortsatta studier. Såväl självständigt arbete som olika former av samarbete är viktiga för inlärningen. Med tanke på framtiden bör eleven lära sig att jobba tillsammans med olika typer av människor. Skolans undervisningsspråk är svenska, men skolan fungerar i en enspråkigt finsk omgivning, vilket sätter sin prägel på skolan. Vi arbetar för en aktiv tvåspråkighet och vill uppmuntra eleverna att använda det svenska språket.