Okategoriserade

Resultat från SPSU:s färskaste utvärderingar

Hej!

Nedan följer en kort sammanställning av SPSU:s färskaste utvärderingar.

PISA är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. I december offentliggjordes de senaste PISA-resultaten, som visade att Finlands resultat har fortsatt att sjunka. Detta har väckt stor debatt i samhället om skolornas kvalitet och utveckling. SPSU var en av de medverkande skolorna. Nedan finns SPSU:s resultat i jämförelse med hela Finlands och OECD ländernas resultat.

En skillnad på 20 poäng indikera statistiskt signifikanta skillnader. Denna skillnad motsvarar ungefär ett års kunskaper i ämnet. När vi jämför våra resultat med övriga Finlands och OECD länderna, så kan vi konstatera att vi är både stolta och glada för de goda resultaten vid SPSU.     

Förutom PISA:s inlärningsresultat så har våra elever och studerande även deltagit i undersökningar genomförda av Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt SPSU. Dessa enkäter behandlar bl.a. välmående, mobbning och trivsel. Dessa och andra utvärderingar ger oss mycket viktig information och en grund för fortsatt utveckling på flera plan. Nedan följer en kort sammanställning från vår senaste utvärdering (1/ 2024).

Grundskola (åk 3-9)

Gymnasiet

Förutom ovan nämnda delområden erhåller vi även information från andra viktiga delområden såsom skollunch, tillgången av elevvårdstjänster, motion och nattsömn. Matleverantören reagerade omedelbart på den respons och de konkreta förslag som elev- och studerandekårerna delgav. Nattsömnens längd väcker viss oro hos oss, varför vi kommer att återkomma i denna fråga. I grundskolan (åk 3- 9) sover endast 32% av eleverna över 8 timmar per dygn och andelen minskar på gymnasiet till 20%. Generellt sett rekommenderas att barn och ungdomar sover 8-12 timmar per natt.

Stort tack till alla som har deltagit! För oss är det självklart att vi aktivt fortsätter arbeta för att förebygga mobbning och främja en positiv sammanhållning i barnträdgården och i skolan. Det är ytterst viktigt att alla elever/studerande trivs och mår bra. Inom en snar framtid kommer personalen att fortsätta att analysera enkätsvaren och resultaten från utvärderingarna används även då vi snart påbörjar planeringen inför läsåret 2024- 2025.

Ifall ni har frågor eller förslag inför kommande läsår ber vi er vända er till rektor Anna-Maria Nyman (fs-åk 6) eller Sampo Backman (åk 7-gymnasiet).

Okategoriserade

Aktuellt

Resultat från SPSU:s färskaste utvärderingar

Hej! Nedan följer en kort sammanställning av SPSU:s färskaste utvärderingar. PISA är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper i […]

Läs mer

Ansökan till förskolan och till årskurs 1 sker under tiden 25.1-13.2.2024

Ansökan till förskolan och till årskurs 1 vid Svenska Privatskolan i Uleåborg sker under tiden 25.1-13.2.2024. Ansökan (ifylld anmälningsblankett) skickas […]

Läs mer

Informationsmöte om gymnasiestudier lå 2024-2025 torsdag 11.1.2024 kl. 18.00 – länk nedan

Hej, Välkommen på informationsmöte om gymnasiestudier torsdag 11 januari 2024 kl. 18.00 -19.00 . Mötet är via Teams. Länken finns […]

Läs mer

Meddelande från Svenska Kulturens Vänner (S.K.V.) i Uleåborg r.f.

Efter en över 100-årig färd för det svenska i Uleåborg så fortsätter vi vårt arbete på flera plan. I vardagen […]

Läs mer

Studenter hösten 2023

Grattis till alla hösten 2023 studenter! Här är höstens studenter vid de svenskspråkiga gymnasierna – Svenska Yle gratulerar! – Inrikes […]

Läs mer

Ledig arbetsplats Specialklasslärare/speciallärare

Svenska Privatskolan i Uleåborg är en liten och familjär skola med långa anor sedan 1800-talet och är beläget mitt i […]

Läs mer

ANTAGNA TILL GYMNASIET 2023

ANTAGNA TILL GYMNASIET VID SVENSKA PRIVATSKOLAN I ULEÅBORG HÖSTEN 2023    Ahlskog Aron  Ahlskog Irene  Anderssén Agnes  Brännbacka Lowa  Byskata Colin  Granholm […]

Läs mer

God jul och gott nytt år 2023

Svenska Privatskolan och Barnträdgården i Uleåborg önskar julefrid till alla. Vårterminen (SPSU) inleds måndagen den 9 januari enligt läsordning. SBT […]

Läs mer

SPSU och SBT i VBL och ÖT

Hej, vill du ut på äventyr? Läs senaste artikeln om SPSU och SBT här Emma och Zebb stack från Österbotten […]

Läs mer

Luciakröning kl 15 den 13.12.2022

Välkomna på kröningen av Uleåborgs 42:a Lucia. Kröningen sker vid Rotuaariscenen den 13.12.2022 kl. 15.00. Årets krönare är Marko Anttila. […]

Läs mer