Verksamhet

Delaktighet

Barn, elever, studerande, vårdnadshavare, personal och medlemmar. Det är vi. Vi ser det väldigt viktigt att alla har många möjligheter att vara med och påverka frågor som berör dem. Våra vägar att påverka är:

Årsmöten – årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet beslutar bl.a. om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen som t.ex. revisorer.

Styrelse – styrelsen har helhetsansvar för t.ex. föreningens syfte och ekonomi samt skyldigheter och rättigheter. Se mer under Skolgarantiföreningen r.f.

Direktion – samarbetsorgan som arbetar med pedagogiska ärenden och frågor som direkt berör elevernas och studerandenas vardag. Rektorn är ordförande för direktionen. För övrigt består direktionen av representanter för personal, hem och skola, elever och studerande. Styrelsemedlemmar kommer också att medverka.

Studerande-/elevkår – alla elever och studerande i skolan tillhör skolans elev-/studerandekår. Därigenom har eleverna/studerandena ett organ för att påverka sina rättigheter och vara representerade i beslutsfattande i skolan samt ordna olika evenemang och händelser. Kårerna har en handledande lärare (Johanna P. 2020-21) som bistår dem.

Framtiden – Vår förhoppning är att man ska kunna berätta sin åsikt och ge förslag via ett elektroniskt system i framtiden, men tidtabellen för systemet är ännu öppen.