Fastigheter

Fastighetsnyheter

Vi alla ser det mycket viktigt att våra barn, elever, studerande och personal har en ändamålsenlig, trygg och inspirerande inlärningsmiljö att växa i. Skolan började i tiderna på adressen Torggatan 16 (Toppelius hus), flyttade sedan till Kyrkogatan 45 (FPA) och har verkat sedan 1945 i kvarteret Sepänkatu 7-9 (Weckmanska huset) samt Albertsgatan 8 (Snellmanska huset).

Nu ämnar S.K.V. i Uleåborg utveckla ”vårt” kvarter så att det gynnar våra barn, elever och studerande på bästa möjliga sätt. Detta innebär att vi under kommande år kommer att renovera och ev. bygga till något. Då det är fråga om stora grundrenoveringar så kommer arbetet pågå under flera år.  

Vi och våra utrymmen förknippas också starkt med skolans, Uleåborgs, Finlands – dvs vår gemensamma kulturhistoria – via namn som Snellman, Weckman, Mannerheim, Mattas, Pentzin, Wacklin och Tulindberg. Vi har också ett ansvar att ta vara på och förmedla vår historia. Därför görs mycket av vårt arbete i samråd med och under övervakning av Museiverket.        

Snellmanska gårdsbyggnaden

S.K.V. i Uleåborg r.f. har nu glädjen att informera er alla att den länge efterlängtade renoveringen av Snellmanska gårdsbyggnaden kommer att börja.

Avsikten med denna renovering är att råda bot på den utrymmesbrist som uppstått då barnantalet vid SBT vuxit under flera år. För att inom snar framtid kunna möjliggöra dagvård på svenska åt alla våra barn kommer vi nu möjliggöra en långsiktigt lösning i samma gård, Snellmanska gården. Våra planer är att Snellmanska gårdsbyggnaden renoveras för 5-6 åringarnas bruk medan 1-4 åringarna i framtiden fortsätter i huvudbyggnaden.

Renoveringsarbetet inleds med att en del av gårdsbyggnadens innerdelar rivs. Först efter detta kan utförligare renoveringsplaner uppgöras. Då både Snellmanska huset och gårdsbyggnaden är skyddade enligt lag så kommer renoveringen att ske i samråd med, och under övervakning av, museiverket. Som arkitekt har vi Juho Teppo från Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo. Ansvarig arbetsledare är Tapio Siltakoski från Otakon. Det första och inledande byggmötet hölls onsdagen 24.3.2021 och själva rivningsarbetet kommer att inledas måndagen 29.3. För att trygga barnens vardag kommer arbetet börja med att vi begränsar ett område för arbetstrafik. Detta område är märkt med rött bilden. Även gällande corona-restriktioner kommer att beaktas. 

Vi kommer att hålla er informerade under hela renoveringsprojektet. Vi är oerhört glada att vi kan möjliggöra denna renovering i vår unika miljö. Renoveringen möjliggörs av Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och förhoppningsvis ännu några till.

Tidigare infobrev

Weckmanska huset

Parallellt med Snellmanska gårdsbyggnaden renovering kommer S.K.V. i Uleåborg att utveckla Sepänkatu 7-9 för framtida skolbruk. Som grund har vi bl.a. grundliga konditionsgranskningar (Vahanen 6-11/2020) och vårt framtida behov. Som bäst pågår intensivt planeringsarbete tillsammans med planerare och arkitekter men vi kommer att börja från Weckmanska husets tak/terrass på Kyrkogatans sida. Planering av detta projekt har kommit långt och arbetet inleds så fort läsåret slutar för skolan.   

Frågor? Vänligen kontakta Sampo Backman, 0400-7sju5814 eller sampo(punkt)backman(at)eduouka.fi

Aktuellt

Informationsmöte om gymnasiestudier lå 2023-2024 torsdag 12.1.2023 kl. 18.00 – länk

Hej, Denna veckas torsdag 12 januari kl. 18.00 -19.30 har vi informationsmöte om gymnasiestudier i SPSU nästa läsår. Vi kommer att […]

Läs mer

Ansökan till förskolan och till årskurs 1 sker under tiden 10-25.1.2023

Ansökan till förskolan och till årskurs 1 vid Svenska Privatskolan i Uleåborg sker under tiden 10-25 januari 2023. Ansökan (ifylld […]

Läs mer

God jul och gott nytt år 2023

Svenska Privatskolan och Barnträdgården i Uleåborg önskar julefrid till alla. Vårterminen (SPSU) inleds måndagen den 9 januari enligt läsordning. SBT […]

Läs mer

SPSU och SBT i VBL och ÖT

Hej, vill du ut på äventyr? Läs senaste artikeln om SPSU och SBT här Emma och Zebb stack från Österbotten […]

Läs mer

Luciakröning kl 15 den 13.12.2022

Välkomna på kröningen av Uleåborgs 42:a Lucia. Kröningen sker vid Rotuaariscenen den 13.12.2022 kl. 15.00. Årets krönare är Marko Anttila. […]

Läs mer

Joel på väg mot Pittsburgh (arenan.yle.fi)

I NHL-draften 2020 reserverades Nykarlebybördiga, SPSU student Joel Blomqvist, som tredje målvakt då Pittsburgh Penguins plockade honom som nummer 52. […]

Läs mer

Tomas turné med SPSU

Hej, här är Tomas turné som presenterades i samband med Svenska dagen-festen 2022.

Läs mer

Ny skolsekreterare from 31.10

SPSU och SBT:s nya skolsekreteraren Susan Tiikkala tillträdde måndagen den 31.10. Hon nås via samma bekanta telefonnummer eller eposten förnamn.efternamn@eduouka.fi. […]

Läs mer

Antagna till gymnasiet vid Svenska Privatskolan i Uleåborg hösten 2022

Följande 15 studeranden har antagits till gymnasiet vid SPSU: Alhossain SandraAuranen Fia-MariaHahtonen HilmaIsomaa MayaKarlström EmmaKinnunen PetraKuitula MikaelKurtti IirisLeppäkari ElsiMarin MettePeltoniemi […]

Läs mer

Ledig arbetsplats Specialklasslärare/speciallärare

Svenska Privatskolan i Uleåborg är en liten och familjär skola med långa anor sedan 1800-talet och är beläget mitt i […]

Läs mer