Fastigheter

Fastighetsnyheter

Vi alla ser det mycket viktigt att våra barn, elever, studerande och personal har en ändamålsenlig, trygg och inspirerande inlärningsmiljö att växa i. Skolan började i tiderna på adressen Torggatan 16 (Toppelius hus), flyttade sedan till Kyrkogatan 45 (FPA) och har verkat sedan 1945 i kvarteret Sepänkatu 7-9 (Weckmanska huset) samt Albertsgatan 8 (Snellmanska huset).

Nu ämnar S.K.V. i Uleåborg utveckla ”vårt” kvarter så att det gynnar våra barn, elever och studerande på bästa möjliga sätt. Detta innebär att vi under kommande år kommer att renovera och ev. bygga till något. Då det är fråga om stora grundrenoveringar så kommer arbetet pågå under flera år.  

Vi och våra utrymmen förknippas också starkt med skolans, Uleåborgs, Finlands – dvs vår gemensamma kulturhistoria – via namn som Snellman, Weckman, Mannerheim, Mattas, Pentzin, Wacklin och Tulindberg. Vi har också ett ansvar att ta vara på och förmedla vår historia. Därför görs mycket av vårt arbete i samråd med och under övervakning av Museiverket.        

Snellmanska gårdsbyggnaden

S.K.V. i Uleåborg r.f. har nu glädjen att informera er alla att den länge efterlängtade renoveringen av Snellmanska gårdsbyggnaden kommer att börja.

Avsikten med denna renovering är att råda bot på den utrymmesbrist som uppstått då barnantalet vid SBT vuxit under flera år. För att inom snar framtid kunna möjliggöra dagvård på svenska åt alla våra barn kommer vi nu möjliggöra en långsiktigt lösning i samma gård, Snellmanska gården. Våra planer är att Snellmanska gårdsbyggnaden renoveras för 5-6 åringarnas bruk medan 1-4 åringarna i framtiden fortsätter i huvudbyggnaden.

Renoveringsarbetet inleds med att en del av gårdsbyggnadens innerdelar rivs. Först efter detta kan utförligare renoveringsplaner uppgöras. Då både Snellmanska huset och gårdsbyggnaden är skyddade enligt lag så kommer renoveringen att ske i samråd med, och under övervakning av, museiverket. Som arkitekt har vi Juho Teppo från Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo. Ansvarig arbetsledare är Tapio Siltakoski från Otakon. Det första och inledande byggmötet hölls onsdagen 24.3.2021 och själva rivningsarbetet kommer att inledas måndagen 29.3. För att trygga barnens vardag kommer arbetet börja med att vi begränsar ett område för arbetstrafik. Detta område är märkt med rött bilden. Även gällande corona-restriktioner kommer att beaktas. 

Vi kommer att hålla er informerade under hela renoveringsprojektet. Vi är oerhört glada att vi kan möjliggöra denna renovering i vår unika miljö. Renoveringen möjliggörs av Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och förhoppningsvis ännu några till.

Weckmanska huset

Parallellt med Snellmanska gårdsbyggnaden renovering kommer S.K.V. i Uleåborg att utveckla Sepänkatu 7-9 för framtida skolbruk. Som grund har vi bl.a. grundliga konditionsgranskningar (Vahanen 6-11/2020) och vårt framtida behov. Som bäst pågår intensivt planeringsarbete tillsammans med planerare och arkitekter men vi kommer att börja från Weckmanska husets tak/terrass på Kyrkogatans sida. Planering av detta projekt har kommit långt och arbetet inleds så fort läsåret slutar för skolan.   

Frågor? Vänligen kontakta Sampo Backman, 0400-7sju5814 eller sampo(punkt)backman(at)eduouka.fi

Aktuellt

Renovering Snellmanska gårdsbyggnaden

S.K.V. i Uleåborg r.f. har glädjen att informera er alla att den länge efterlängtade renoveringen av Snellmanska gårdsbyggnaden snart kommer […]

Läs mer

Val av speciallärare till SPSU

Speciallärare Svenska Privatskolan i Uleåborg har haft en ledig speciallärarbefattning lediganslagen 1.2-15.2.2021. Skolgarantiföreningen r.f.:s styrelse har valt Hanna-Lena Dahlin till […]

Läs mer

Information om gymnasiestudier vid Svenska Privatskolan i Uleåborg onsdagen 27.1.2021 kl 18:00

Vi presenterar vårt gymnasium via Teams onsdagen 27.1.2021 kl 18:00. Länken har tagits bort

Läs mer

Dags för ansökningar till förskolan och årskurs 1.

SPSU erbjuder högklassig undervisning i en unik, familjär och trygg skolmiljö mitt i Uleåborg. Nu är det dags att ansöka! […]

Läs mer

Vår nya rektor – Seppo Kallio

Hej, jag heter Seppo Kallio och är ny rektor i denna anrika skola sedan 1 augusti. Jag är filosofie magister […]

Läs mer

Serviceavbrott i Wilma 29 – 30.6.2020 och ny adress https://spsu.inschool.

Svenska Privatskolans Wilma uppdateras och är därför ur bruk 29 – 30.6.2020. Samtidigt ändras också adressen till inloggningssidan. Från och […]

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE

Svenska Privatskolan i Uleåborg Den grundläggande utbildningen och gymnasiet Läsåret 2019–2020 REKTORERNAS HÖRNA Läsåret 2019–2020 kommer vi alla att minnas. […]

Läs mer

ANTAGNA TILL GYMNASIET

ANTAGNA TILL GYMNASIET VID SVENSKA PRIVATSKOLAN I ULEÅBORG HÖSTEN 2020 Granholm Jonas Hjulfors Enya Honkonen Niklas Hätälä Janne Kinnunen Erin […]

Läs mer

Ny rektor from 1.8.2020

Bästa mottagare, Skolgarantiföreningen r.f (SKG). fick totalt fem ansökningar till den lediganslagna rektorspositionen vid SPSU och till ny rektor from […]

Läs mer

Dimission 29.8.2020 kl 11:00

Studentexamen våren 2020 ordnades i exceptionella förhållanden men nu har resultaten kommit och Svenska Privatskolan i Uleåborg gratulerar alla nya […]

Läs mer