Verksamhet

Frånvaro, skador och sjukdom

SBT

Det är väldigt viktigt att ni meddelar personalen ifall ert barn är/blir frånvarande (ledig, sjuk, på resa…). Det är även bra ifall ni meddelar om ni vet att ert barn kommer senare på morgonen till barnträdgården eller om ni vet att ni hämtar barnet tidigare på eftermiddagen.

Ifall ert barn har varit sjuk så gäller allmänt att barnet borde ha en feberfri dag innan barnet kommer tillbaka till barnträdgården. Längre ner på denna sida finns rekommendationer om hur länge barnet bör vara hemma i samband med olika sjukdomar. Ifall ni drabbas av någon av dessa (eller annan) smittosam sjukdom så ber vi er meddela personalen.

SPSU

Sjukfrånvaro anmäls till klassföreståndaren via Wilma eller annat överenskommet medel. Annan frånvaro anhålls av klassföreståndaren (max. 5 dagar) och längre ledigheter av rektor.

Nedan finns rekommendationer om hur länge barnet bör vara hemma i samband med olika sjukdomar.

SPSU följer en plan för ingripande av skolfrånvaro. Denna plan följer Uleåborgs stads modell. Vi ser det viktigt att eleverna får rätt åtgärder i så god tid som möjligt då dessa åtgärder skapar större möjligheter för att saker ska ordna sig i ett tidigt skede och riskerna för social utslagning minskar. Läs hela planen (Modell för ingripande i skolfrånvarohär.

Olyckor under skoldagen

Vid skololyckor ges första hjälpen av skolhälsovårdare Sinikka, läraren eller annan personal på skolan. Vid behov sker fortsatt vård av eleven på välbefinnandecentret eller på OYS:s gemensamma jour. Föräldrarna kontaktas så snart som möjligt. Det är viktigt att skolan/skolhälsovården har aktuella kontaktuppgifter för eleverna och vårdnadshavare.

Hälsovårdsrelaterade ärenden hanteras på välbefinnandecentrets akutmottagning utan tidsbokning. Om ert barn har någon kontinuerlig medicinering eller sjukdom som bör beaktas i skolan, meddela detta till barnets lärare. En plan för genomförande av barnets läkemedelsbehandling kommer då utarbetas på skolan.

Skoleleverna är försäkrade för olycksfall som inträffar på skolvägen och i skolan. Vid en olycka görs en olycksfallsanmälan till försäkringsbolaget av skolan. Ta kontakt med skolans skolsekreterare. Arrangemangen av vård av fritidsolycksfall handhas i första hand av hemmen.

Rekommendationer för infektioner hos barn – isoleringstider i hemmet

Enterovirusinfektion: tills symptomfri

Enterorokko: ingen isolering

Gastroenterit: Noro : 2 symptomfria dagar
Vi rekommenderar att hålla syskon hemma vid magsjuka i familjen.

Rota: tills symptomfri

Pertussis (kikhosta, hinkuyskä): 5 dagar från behandlingens inledning

Impetigo (märkärupi): 24 timmar från behandlingens inledning

Parotit (påssjuka, sikotauti)): 9 dygn från svullnadens början ( oftast på sjukhus)

Pneumoni: orsakad Haemophilus influenzae: 24 timmar från behandlingens inledning

Streptokock A-infektion (svalg , hud och sårinfektioner): 24 timmar från behandlingens inledning. Tandborstar skall bytas till samtliga familjemedlemmar. Ifall behandling inte påbörjas , avstängs barnet från daghemmet (vid epidemi). Epidemi= 15% av barnen i en grupp insjuknat inom de senaste veckorna i infektion orsakad av Strep-A.

Rubella (vihurirokko): 7 dygn från att utslagens upptäcktes

Salmonella: tills symptomfri + 2 symptomfria dagar

Scharlakansfeber (tulirokko) : 24 timmar från behandlingens inledning

Skabb (syyhy): 24 timmar efter behandlingens inledning

Springmask (kihomato): ingen isolering

Svinkoppor (märkärupi): Per os behandling: 24 timmar från behandlingens inledning

Lokalbehandling: 48 timmar från behandlingens inledning

Löss (täit): dagen efter att behandlingen gjorts kan barnet återgå till dagvård. Om lössen upptäcks under dagen i daghemmet behöver barnet inte sökas hem omedelbart förutom om föräldrarna så besluter. Viktigt att påminna om städningens betydelse.

Mässling (tuhkarokko): tills symptomfri

Varicella (vattkoppor, vesirokko): 6 dygn eller tills lesionerna torkat

Ögoninflammation (silmätulehdus): ingen isolering

Öroninflammation (korvatulehdus): ingen isolering