Verksamhet

Morris, eftis och sommarklubb

Vi vill erbjuda barnen en trygg, svenskspråkig miljö att vistas i både före och efter skolan. Här kan de under handledning av vuxna ledare delta i olika former av verksamhet, allt från pyssel till gymnastik och utflykter. Vi uppmuntrar också till läxläsning under tiden i eftis, eftersom det kan vara tungt för barnen att göra läxorna då de kommer hem efter en lång dag.

Morris/eftis har ett eget Instagram konto där vi berättar om den dagliga verksamheten (#morris_eftis_spsu)

https://instagram.com/morris_eftis_spsu?igshid=1wi48x36lgjlv

Ledarna

Ledarnas uppgift är att planera och genomföra en rolig, stimulerande och mångsidig verksamhet för och tillsammans med barnen i eftis. Morris- och eftisledarna bör ha en nära relation både till skolan och hemmen eftersom de i mångt och mycket fungerar som en mellanhand mellan skola och hem. Ledarna ska också ha en passande utbildning för att kunna utföra detta viktiga arbete på ett meningsfullt sätt.

På morris/eftis arbetar Simone S., Mari K., Katri T. och Dennis L.

Vem får delta?

Alla barn som går i förskolan och åk 1–2.

Anmälningsblanketten gällande morgon- och eftermiddagsverksamheten kan hämtas från eftispersonalen eller skolans rektor.

Kostnader

Morris kostar 20 e/mån. och eftis 120 e/mån. Om eleven är frånvarande mer än 10 dagar p.g.a. sjukdom (intyg krävs) betalas hälften av avgiften. Ifall sjukfrånvaron sträcker sig över hela månaden debiteras ingen avgift.

Var finns skolans morgon- och eftermiddagsverksamhet?

På Sepänkatu 7, i anslutning till förskolan.

Öppethållningstider

Morris: kl 07.30–09.00, möjlighet att äta morgonmål

Eftis: kl 12.30–16.45, ett mellanmål serveras kl 14.00

En typisk eftermiddag på eftis

12.30–14.00 Fri lek/planerad verksamhet

14.00–14.30 Mellanmål

14.30–16.00 Planerad verksamhet, t.ex. pyssel, gymnastik, utfärder

16.00–16.45 Utevistelse

OBS!

Under morris och eftis gäller skolans ordningsregler.

Sommarklubben

Sommarklubben är en verksamhetsform för barnen som går i förskolan–åk 2. Klubben är verksam efter att skolåret slutat i maj/juni fram till midsommar. Tidsperioden för sommarklubben är därför ungefär 4 veckor. Verksamheten är på svenska. Den är mångsidig och handledd av samma bekanta eftisledare.