Verksamhet

S.K.V. (=Svenska Kulturens Vänner) r.f.

(Denna sida är under arbete 18.3.2021)

Föreningen heter officiellt S.K.V. (=Svenska Kulturens Vänner) r.f. i Uleåborg. Föreningen grundades år 1921 och har som ändamål att förena den svensktalande befolkningen i Uleåborg med omnejd och att främja dess intressen i fråga om bildning och andra allmänna kulturuppgifter på svenska. Detta ska ske bl.a. genom att upprätthålla fastigheter i Uleåborg för Skolgarantiföreningen r.f.:s (SPSU och SBT) ändamål. Utöver detta ska föreningen utöva verksamhet, som främjar den svensktalande befolkningens i Uleåborg bildning.

Föreningen upprätthåller även Luckan i Uleåborg samt medverkar i Norden-Centret i Uleåborg. Enhetschefen verkar som sekreterare.

Medlemmar

Föreningens medlemmar och förslag till hedersmedlemmar godkänns av respektive styrelse på basis av ansökan. Föreningen för ett register över sina medlemmar. Kriterierna för medlemskap uppdateras och kommer till denna sida efter det.

Historia

Fastigheter