Verksamhet

Ordningsregler

Grundskolan

Målet med ordningsreglerna: 

Grundskoleleverna vid Svenska Privatskolan skall följa följande regler i skolan, på skolområdet, på skolvägen och på lektioner samt på andra undervisningstillfällen som sker utanför skolområdet.  

Regler och anvisningar som elever följer vid Svenska Privatskolan i Uleåborg: 

 • Vi kommer i tid till skolan och till lektionerna.
 • Vi kommer till skolan så att läxorna är gjorda och vi har skolmaterial (böcker och pennor) med oss. Vi har bra inställning till skolarbetet.
 • Vi pratar svenska under lektionstid.
 • Vi jobbar enligt lärarens anvisningar under lektionerna. Vi räcker upp handen innan vi talar. 
 • Vi alla gör vårt bästa för att upprätthålla arbetsro under lektionstid.
 • Vi använder mobilen bara under rasttid. Under lektionstid har vi den på ljudlös och mobilen får enbart användas med lärarens tillstånd. 
 • Vi lämnar inte skolområdet under skoldagen utan lov.
 • Vi uppför oss sakligt och artigt för att alla ska trivas.
 • Vi ser till att ingen retas eller blir mobbad. Alla ska sig trygga.
 • Vi följer goda matvanor i matsalen.
 • Vi ser till att skolområdet hålls rent och prydligt. Vi håller våra egna saker i de ställen som är visade för dem (egen pulpet på LS och eget skåp på HS).
 • Vi tar bara med hälsosamma mellanmål. Inga läsk- eller energidrycker eller godis är tillåtna.
 • Vi begär ledighet minst en vecka på förhand om vi ska vara borta från skolan. Detta sker genom att ta kontakt med klassföreståndaren (1–5 dagars ledighet) eller rektorn (över 5 dagar). 
 • Vi använder inga tobaksprodukter eller andra berusningsmedel i skolan.

Skolan har vid behov rättighet att använda disciplinära åtgärder som nämns i lagen om grundläggande utbildning (POL 2003/ 477, 36§). 

Gymnasiet

Gymnasiets ordningsregler hittar du här