Verksamhet

Skolgarantiföreningen r.f.

Om föreningen

Föreningen grundades 1937 som en fortsättning till Svenska Mellanskolan (med fortsättningsklasser) i Uleåborg. Det är den förening som idag upprätthåller Svenska Privatskolan samt Svenska Barnträdgården i Uleåborg. Föreningen verkar också som arbetsgivare för personalen vid SPSU och SBTU.  

Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts enligt stadgarna av en styrelse bestående av fem (5) ordinarie medlemmar och en suppleant. Alltså totalt 6 personer. Två av dessa är rektorn för SPSU och föreståndaren för SBTU. De övriga styrelsemedlemmarna väljs av föreningens medlemmar på årsmötet. Styrelsen har ansvar och beslutanderätt för föreningens verksamhet. Rektor verkar alltid som sekreterare.

Medlemskap

Föreningens medlemmar och förslag till hedersmedlemmar godkänns av respektive styrelse på basis av ansökan. Föreningen för ett register över sina medlemmar.

Kriterierna för medlemskap i SKG är:

  1. stark koppling till SPSU och/eller SBT samt
  2. till den finlandssvenska kulturen eller svenska språket och
  3. förbindelse vid de etiska principer som föreningen har (länk kommer).

Ansök om medlemskap här (länk kommer)

Möten

Skolgarantiföreningen r.f. håller sitt ordinarie vårmöte onsdagen 30.9.2020 kl. 18.00 i skolans matsal, Sepänkatu 7. Stadgeenliga ärenden. 

Medlemmar hjärtligt välkomna! Vänligen ta kontakt med sampo.backman@eduouka.fi senast tisdagen 29.9.2020 ifall ni önskar delta på distans.  

Följande styrelsemöte är 23.9.2020

Under följande styrelsemöte kommer bl.a. SPSU:s läsårsplan och COVID-19 arrangemang att behandlas. Vänligen ta kontakt med sekreterare senast 7 dagar före ifall ni önskar att något ärende skall behandlas/beredas.

Styrelsen kommer att informera mer om sin verksamhet och beslut som fattats via denna sida.

Mötesprotokoll

  • 19.5.2020 (kommer)
  • 7.5.2020 (kommer)
  • 22.4.2020 (kommer)
  • 1.4.2020 (kommer)
  • 16.3.2020 (kommer)
  • 12.3.2020 (kommer)
  • 20.2.2020 (kommer)