Verksamhet

Skolgarantiföreningen r.f.

Om föreningen

Föreningen grundades 1937 som en fortsättning till Svenska Mellanskolan (med fortsättningsklasser) i Uleåborg. Det är den förening som idag upprätthåller Svenska Privatskolan samt Svenska Barnträdgården i Uleåborg. Föreningen verkar också som arbetsgivare för personalen vid SPSU och SBTU.  

Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts enligt stadgarna av en styrelse bestående av fem (5) ordinarie medlemmar och en suppleant. Alltså totalt 6 personer. Två av dessa är rektorn för SPSU och föreståndaren för SBTU. De övriga styrelsemedlemmarna väljs av föreningens medlemmar på årsmötet. Styrelsen har ansvar och beslutanderätt för föreningens verksamhet. Rektor verkar alltid som sekreterare.

Medlemskap

Föreningens medlemmar och förslag till hedersmedlemmar godkänns av respektive styrelse på basis av ansökan. Föreningen för ett register över sina medlemmar.

Kriterierna för medlemskap i SKG är:

  1. stark koppling till SPSU och/eller SBT samt
  2. till den finlandssvenska kulturen eller svenska språket och
  3. förbindelse vid de etiska principer som föreningen har (länk kommer).

Ansök om medlemskap genom att skicka en fritt formulerad ansökan till föreningens sekreterare. Ansökan riktas till föreningens styrelse.

Möten

Skolgarantiföreningen r.f. håller sitt ordinarie årsmöte (vårmöte) före utgången av april månad.

Följande årsmöte (2021) hålls: onsdag 28.4.2021 kl 18:00 Sepänkatu 9.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Vänligen ta kontakt med sampo.backman@eduouka.fi senast dagen före ifall ni önskar delta på distans.  

Följande styrelsemöte hålls: 28.4.2021 (ajournerande). Vänligen ta kontakt med sekreterare senast 7 dagar före ifall ni önskar att något ärende skall behandlas/beredas.

Mötesprotokoll – sammanfattningar

14.4.2021: Föreningens bokslut och tankar om SKG:s pedagogiska utveckling.

2.3.2021: Personalärende: tillsvidareanställning speciallärare grundskola och gymnasiet.

14.1.2021: Uppdatering/COVID-19, Tillsvidareanställning speciallärare grundskola och gymnasiet, Timfördelning inkl. konst- och färdighetsämne samt valfria ämnen i grundskolan (utveckling)