Verksamhet

Skolgarantiföreningen r.f.

Om föreningen

Föreningen grundades 1937 som en fortsättning till Svenska Mellanskolan (med fortsättningsklasser) i Uleåborg. Det är den förening som idag upprätthåller Svenska Privatskolan samt Svenska Barnträdgården i Uleåborg. Föreningen verkar också som arbetsgivare för personalen vid SPSU och SBTU.  

Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts enligt stadgarna av en styrelse bestående av fem (5) ordinarie medlemmar och en suppleant. Alltså totalt 6 personer. Två av dessa är rektorn för SPSU och föreståndaren för SBTU. De övriga styrelsemedlemmarna väljs av föreningens medlemmar på årsmötet. Styrelsen har ansvar och beslutanderätt för föreningens verksamhet. Rektor verkar alltid som sekreterare.

Medlemskap

Föreningens medlemmar och förslag till hedersmedlemmar godkänns av respektive styrelse på basis av ansökan. Föreningen för ett register över sina medlemmar.

Kriterierna för medlemskap i SKG är:

  1. stark koppling till SPSU och/eller SBT samt
  2. till den finlandssvenska kulturen eller svenska språket och
  3. förbindelse vid de etiska principer som föreningen har (länk kommer).

Ansök om medlemskap här (länk kommer)

Möten

Föreningens styrelse har senast haft möten 12.3 och 16.3.2020. Under dessa möten så har närmst coronapandemin behandlats. Följande mötesdatum är (prel.) 25.3.2020.

Styrelsen kommer att informera mer om sin verksamhet och beslut som fattats via denna sida.

Mötesprotokoll

  • 16.3.2020 (kommer)
  • 12.3.2020 (kommer)