Verksamhet

Skolgarantiföreningen r.f.

Om föreningen

Föreningen grundades 1937 som en fortsättning till Svenska Mellanskolan (med fortsättningsklasser) i Uleåborg. Det är den förening som idag upprätthåller Svenska Privatskolan samt Svenska Barnträdgården i Uleåborg. Föreningen verkar också som arbetsgivare för personalen vid SPSU och SBTU.  

Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts enligt stadgarna av en styrelse bestående av fem (5) ordinarie medlemmar och en suppleant. Alltså totalt 6 personer. Två av dessa är rektorn för SPSU och föreståndaren för SBTU. De övriga styrelsemedlemmarna väljs av föreningens medlemmar på årsmötet. Styrelsen har ansvar och beslutanderätt för föreningens verksamhet. Rektor verkar alltid som sekreterare.

Medlemskap

Föreningens medlemmar och förslag till hedersmedlemmar godkänns av respektive styrelse på basis av ansökan. Föreningen för ett register över sina medlemmar.

Kriterierna för medlemskap i SKG är:

  1. stark koppling till SPSU och/eller SBT samt
  2. till den finlandssvenska kulturen eller svenska språket och
  3. förbindelse vid de etiska principer som föreningen har (länk kommer).

Ansök om medlemskap genom att skicka en fritt formulerad ansökan till föreningens sekreterare. Ansökan riktas till föreningens styrelse.

Möten

Skolgarantiföreningen r.f. håller sitt ordinarie årsmöte (vårmöte) före utgången av april månad. Tyvärr försenas år 2023 möte pga av förseningar med bokslutet/revisionen.

Följande årsmöte (2023) hålls: tisdagen 13.6.2023 kl 18:30 Sepänkatu 7.

Alla medlemmar och personal är hjärtligt välkomna! Vänligen ta kontakt med sampo.backman@eduouka.fi senast dagen före ifall ni önskar delta på distans.  

Följande styrelsemöte hålls samma dag: 13.6.2023. Vänligen ta kontakt med sekreterare senast 7 dagar före ifall ni önskar att något ärende skall behandlas/beredas.

Mötesprotokoll – sammanfattningar

13.6.2023: Personalfråga samt SKG:s framtidsutsikter

26.4.2023: Elevärenden (sekretessbelagda), anordnande av särskilt stöd, personalärenden, anordnande av klassresor och lägerskolor åk 7-9 samt bokslut 2022/ekonomi

5.10.2022: Årsplan, organisation och framtid, sekretessbelagda ärenden

23.8.2022: SKG och SKV gemensamt möte

12.4.2022: Klassärende, personalfrågor, tillvalsämne åk 6-7

2.3.2022: Tillvalsämne åk 6-7, förändringar i operativ ledning, personalfrågor, barn- samt elevantal (prognoser), elev- och studerandeundersökningar i SPSU (resultat)

1.12.2021: Företagshälsovård, enkätsvar, ekonomiska läget uppdatering, info Uleåborgs stad/särskilt stöd, info service på nationalspråken/UKM

8.9.2021: årsplan, läroplan, bedömning, personalfrågor, uppgifts- och processbeskrivningar SKG, info OUKA/särskilt stöd

16.6.2021: Elevärende (sekretssbelagda), företagshälsovård

14.4.2021: Föreningens bokslut och tankar om SKG:s pedagogiska utveckling.

2.3.2021: Personalärende: tillsvidareanställning speciallärare grundskola och gymnasiet.

14.1.2021: Uppdatering/COVID-19, Tillsvidareanställning speciallärare grundskola och gymnasiet, Timfördelning inkl. konst- och färdighetsämne samt valfria ämnen i grundskolan (utveckling)