Sök till oss

Sök till oss

Medlem (Skolgarantiföreningen r.f.) 

Medlemsansökan (kommer)

Barnträdgården (15 åringar)

Ansökan till småbarnspedagogik görs via www.ouka.fi/paivahoito eller kontakta föreståndare.

Förskola och årskurs 1 

Stadens gemensamma ansökningstid: Anmäl ditt barn till skolans kansli (Sepänkatu 7) den 30–31 januari 2020 kl. 8:00–16:00. Ifall du har frågor kontakta rektor eller studiehandledare.

Ifall du ska flytta till Uleåborg, funderar på att byta skola eller vill söka efter ovan nämnda tidpunkt så ber vi dig kontakta skolans rektor eller studiehandledare.

Åk 2åk 9

Ifall du eller ert barn redan går i skola i Uleåborg (med omnejd) eller ska flytta till Uleåborg och önskar börja hos oss så går det bra även under läsåret. Ta vänligen kontakt med skolans rektor eller studiehandledare för mer information.

Gymnasiet

I första hand ansöker eleverna i åk 9 till oss via den gemensamma ansökan (GEA 18.2.–10.3.2020). Ifall du redan går i gymnasium eller vill söka till oss utanför dessa (GEA) tider vänligen kontakta rektor eller studiehandledare. Du får väldigt gärna komma gärna på besök för att bekanta dig! Ifall du kommer från annan ort se gärna också boende.