Sök till oss

Sök till oss

Medlem (Skolgarantiföreningen r.f.) 

Skicka skicka en fritt formulerad ansökan till föreningens sekreterare. Ansökan riktas till föreningens styrelse.

Se också kriterierna för medlemskap under Skolgarantiföreningen r.f.

Barnträdgården (15 åringar)

Ansökan till småbarnspedagogik görs via www.ouka.fi/paivahoito eller genom att kontakta föreståndare Jaana. Ta gärna kontakt i god tid (>4 månader) före dagvårdsplats önskas.

Förskola och årskurs 1 

Ansökan till förskolan och till årskurs 1 vid Svenska Privatskolan i Uleåborg sker under tiden 25.1-13.2.2024. Om ditt barn har blivit anvisad en annan skolplats kan du ändå söka till oss.

Ansökan (anmälningsblankett) skickas eller förs till skolans kansli; Sepänkatu 7, 90100 Uleåborg eller per e-mail till skolsekreterare Susan Tiikkala: susan.tiikkala@eduouka.fi.

Meddelande om antagning ges den 28 mars 2024. Meddelandet innehåller även information om morgon- och eftermiddagsvård.

Ifall du har frågor eller om det är något du funderar på kontakta gärna rektor eller studiehandledare.

Ifall du ska flytta till Uleåborg, funderar på att byta skola eller vill söka efter ovan nämnda tidpunkter ber vi dig kontakta skolans rektor eller studiehandledare.

Åk 2åk 9

Ifall du eller ert barn redan går i skola i Uleåborg (med omnejd) eller ska flytta till Uleåborg och önskar börja hos oss går det bra även under läsåret. Ta vänligen kontakt med skolans rektor eller studiehandledare för mer information.

Gymnasiet

I första hand ansöker eleverna i åk 9 till oss via den gemensamma ansökan (GEA 20.2–19.3.2024). Ifall du redan går i gymnasium eller vill söka till oss utanför dessa (GEA) tider vänligen kontakta rektor eller studiehandledare. Du får väldigt gärna komma gärna på besök för att bekanta dig! Ifall du kommer från annan ort se gärna också boende.