Sök till oss

Sök till oss

Medlem (Skolgarantiföreningen r.f.) 

Skicka skicka en fritt formulerad ansökan till föreningens sekreterare. Ansökan riktas till föreningens styrelse.

Se också kriterierna för medlemskap under Skolgarantiföreningen r.f.

Barnträdgården (15 åringar)

Ansökan till småbarnspedagogik görs via www.ouka.fi/paivahoito eller genom att kontakta föreståndare Jaana. Ta gärna kontakt i god tid (>4 månader) före dagvårdsplats önskas.

Förskola och årskurs 1 

Stadens gemensamma ansökningstid: Anmäl ditt barn till skolans kansli (Sepänkatu 7) mellan 13-26 januari 2021 kl. 8:00–16:00. Ifall du har frågor kontakta rektor eller studiehandledare.

Om ditt barn har blivit anvisad en annan skolplats kan du ändå söka till oss. Ta kontakt med rektor eller studiehandledare gärna före den 12.2.2021.

Ifall du ska flytta till Uleåborg, funderar på att byta skola eller vill söka efter ovan nämnda tidpunkter ber vi dig kontakta skolans rektor eller studiehandledare.

Åk 2åk 9

Ifall du eller ert barn redan går i skola i Uleåborg (med omnejd) eller ska flytta till Uleåborg och önskar börja hos oss går det bra även under läsåret. Ta vänligen kontakt med skolans rektor eller studiehandledare för mer information.

Gymnasiet

I första hand ansöker eleverna i åk 9 till oss via den gemensamma ansökan (GEA 23.2.–23.3.2021). Ifall du redan går i gymnasium eller vill söka till oss utanför dessa (GEA) tider vänligen kontakta rektor eller studiehandledare. Du får väldigt gärna komma gärna på besök för att bekanta dig! Ifall du kommer från annan ort se gärna också boende.