Verksamhet

Läroplaner och andra planer

Hit publiceras läroplaner och alla våra andra planer allteftersom.

Läroplaner (länkarna kommer)

Andra planer (länkarna kommer)

Följande planer kommer snart

  • ABC, personalens handbok (lösenordsskyddat)
  • Handlingsplan mot mobbning, våld och trakasserier
  • I.F, Internt förvaltningsdirektiv (lösenordsskyddat)
  • Jämställdhetsplan
  • Språkstrategi
  • Studieguide – gymnasiet
  • Timfördelning grundskola