Verksamhet

Läroplaner, blanketter och andra planer

Hit publiceras läroplaner, blanketter och alla andra planer allteftersom.

Blanketter

Läroplaner (länkarna kommer)

Andra planer

Elevvård och främjande av trygghet och säkerhet vid Svenska Privatskolan i Uleåborg (reviderad 22.9.2023)

Följande planer kommer snart

  • ABC, personalens handbok (lösenordsskyddat)
  • Handlingsplan mot mobbning, våld och trakasserier
  • I.F, Internt förvaltningsdirektiv (lösenordsskyddat)
  • Jämställdhetsplan
  • Språkstrategi
  • Studieguide – gymnasiet
  • Timfördelning grundskola